Forumträffar

Agenda 2030 i Västs forumträffar sammanför representanter ifrån näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman. Val av teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår.

Syftet med Agenda 2030 i Väst är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi offentlig- och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

För att möjliggöra detta bjuder vi in till forumträffar för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman, tre till fyra gånger per år. Val av teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår. Forumträffar arrangeras alltid i samarbete med någon av organisationerna i Agenda 2030 i Väst finansiärsråd, advisory board, företag med bas i regionen eller andra nätverk med liknande uppdrag. Ibland arrangerar vi även kortare seminarier, bland annat i samarbete med Nätverket för hållbart näringsliv, NMC.

Vill du vara med?

  • Är du intresserad av att vara värd för en träff och uppfyller kraven ovan, kontakta oss
  • För att få inbjudan till våra träffar, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev
  • Vill du vara med i något av Agenda 2030 i Västs styrande råd, och ta fram förslag på prioriterade frågeställningar som forumet utgår ifrån, läs mer här

Kommande och genomförda forumträffar

Ett barn blåser såpbubblor.

Forumträff: Renare luft och mindre buller i en klimatsmart stad?

2023-06-27
Hur kan arbete för godare luftkvalitet och ljudnivå i staden gynna vår hälsa och samtidigt begränsa klimatförändringarna? Varmt välkommen till årets sista forumträff med Agenda 2030 i Väst som denna gång arrangeras i samarbete med Gothenburg Air and Climate Network (GAC) och IVL Svenska miljöinstitutet. Under forumträffen presenteras bland annat färska resultat från projektet Kartläggning […]
Ett plakat med budskapet "Act Now"

Demokrati och hållbarhet i en tid av digital osäkerhet

2023-04-20
Konferens med fokus på desinformation och dess konsekvenser för demokrati och hållbar utveckling samlade samhällsaktörer från flera sektorer på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arrangörerna Agenda 2030 i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Reväst och Win Win Gothenburg Sustainability Award skapade en engagerande och inspirerande mötesplats för att utbyta kunskap och diskutera lösningar. Dagen erbjöd bland annat […]
Gem sammansatta i en kedja

Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor i fokus på årets första forumträff

2023-03-21
På 2023 års första forumträff i mars var HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus och tillsammans tog vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

Integration i arbetslivet

2022-10-20
Den 20 oktober hölls forumträffen Integration i arbetslivet i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission. Runt 100 personer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och idéburen sektor medverkade på plats på DO-tank i Borås och digitalt.

Hållbar akvakultur

2022-06-10
Med ett 60-tal deltagare från offentlig sektor, näringsliv, ideella föreningar och akademi var det fullsatt i Svinns restauranglokal den 10 juni när forumträffen Hållbar akvakultur drog igång. Syftet med forumträffen var att sammanföra såväl talare som deltagare från olika sektorer för att ge ett brett perspektiv på temat. Med inspirerande talare, en aktiv publik med många bra och intressanta frågor och workshop skapades ett dynamiskt möte. Finalisterna för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award offentliggjordes även under träffen.

Vision 2025: Mer fokus på att göra än att diskutera om att göra

2022-03-22
Vilka behov finns bland aktörer i Västsverige i arbetet med de Globala målen samt var, och på vilket sätt, kan vår verksamhet ha störst effekt? Det var frågorna som diskuterades under Agenda 2030 i Västs digitala forumträff: Vision 2025.

Leder satsningar på cirkulär ekonomi till hållbar konsumtion?

2021-11-26
Den 26:e november bjöd vi in till forumträff om hållbar konsumtion i samarbete med Högskolan i Borås och Science Park Borås. Träffen sändes från den kreativa arenan DO-tank Center med en mindre publik på plats och resten deltog på Zoom. Frågan vi ställde oss var huruvida satsningar på cirkulär ekonomi leder till en hållbar konsumtion.

Barn och ungas inflytande i genomförandet av de Globala målen 30/9

2021-09-30
Den 30 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds.

Visselblåsare hyllades på Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption

2021-04-21
Deltagarna fick bland annat lära sig om hur korruption försvårar för genomförandet av Globala målen samt om korruptionens utbredning och komplexitet. Dessutom fick de vara med när den isländska visselblåsaren Jóhannes Stefánsson annonserades som mottagare av WIN WIN Award 2021.

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

2020-10-08
Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Stort intresse för forumträff om biologisk mångfald

2020-05-28
Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet - vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så löd rubriken för vår forumträff som lockade nästan 90 personer, den 28 maj.

Stort engagemang för skogen på höstens första forumträff

2020-09-18
Drygt 70 personer deltog på Agenda 2030 i Väst forumträff om "Skogens värde i ett förändrat klimat" den 9:e september

Teman och datum klara för forumträffar 2020

2020-02-27
Varmt välkommen till årets forumträffar med Agenda 2030 i Väst. Årets teman är skogens roll i ett förändrat klimat, biologisk mångfald samt boendesegregation.

Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

2019-11-01
I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.

Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

2019-10-31
Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Den 20 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om socialt byggande.

Innovationer för minskat matsvinn

2019-05-28
Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

2019-04-09
Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april. Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på […]

Mobilitet som tjänst och autonoma fordon

2018-11-27
Den 27 november var det fullsatt premiär för forumträff med Agenda 2030 i Väst, arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.