Digital forumträff om biologisk mångfald

Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet – vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så lyder rubriken för vår forumträff som för första gången arrangeras digitalt, torsdagen den 28 maj.

På denna forumträff får du chans att förstå hur biologisk mångfald kopplar till de Globala målen och värdet av att arbeta med biologisk mångfald ur forsknings- och näringslivsperspektiv. Under träffen får du bland annat möta årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award som i år har tema biologisk mångfald. Pristagaren offentliggörs 22 maj, som är den biologiska mångfaldens dag.

Dessutom bjuder vi som vanligt på en workshop där du får möjlighet att lära känna och utbyta idéer med de andra deltagarna.

Moderator för dagen är Marie Stenseke, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som ingår i IPBES (Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services) expertpanel sedan år 2015. IPBES är en internationell kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och motsvarar FN`s klimatpanel IPCC. Läs mer här 


Tid: Torsdag 28 maj, kl 8.30-12.20

Plats: Mötet arrangeras digitalt i verktyget Zoom (ingen särskild programvara behövs, tillgängligt för alla via länk)

Arrangemanget är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. Instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till alla anmälda per e-post ett par dagar innan forumträffen.

Program

Fler talare kan tillkomma

8.30 Registrering, virituellt kaffe och teknikkoll

8.50 Välkommen och förklaring av upplägg och teknikaliteter

8.55 Biologisk mångfald och Agenda 2030, moderator Marie Stenseke, Göteborgs universitet/IPBES expertpanel

9.00 Vad är biologisk mångfald och varför är det så viktigt? (eng) Allison Perrigo, Gothenburg Global Biodivercity Centre, GGBC, Göteborgs universitet

9.30  WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, vinnaren talar via länk

9.45 Forskningsperspektivet: Företagens påverkan på biologisk mångfald. Hur mäter man? Vad mäter man?

– Livscykelanalyser, går det att mäta biologisk mångfald? Ulrika Palme, Chalmers, styrelsemedlem i GGBC

– EU:s miljöavtrycksmetod (Environmental Footprint), ISO-standardisering och biologisk mångfald. Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

– Hur kan man bygga textila värdekedjor där biologisk mångfald kan gynnas? Jonas Larsson, Högskolan i Borås

10.15 Digital fika

10.30 Näringslivsperspektivet: Så jobbar vi med biologisk mångfald.

– Vad gör IKEA utifrån byggnaderna och i mötet med kunden?  Per Stoltz, Sustainablity developer, IKEA

– Vad är ett hållbarhetsarbete inom modevärlden? Eva Kindgren de Boer, Sustainability project manager, KappAhl

11.00 Workshop, Eleonor Björnfot, GoCreate – Kooperativet Synvända

12.00-12.20 Panel med talarna 

Medarrangörer

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Universitet, Gothenburg Global Biodiversity Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ladda ner instruktioner för workshop