Innovationer för minskat matsvinn

Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn. Agenda 2030 i Väst var en av medarrangörerna.

”Om allt matsvinn kom från ett land, skulle det vara den tredje största utsläpparen av koldioxid, efter USA och Kina”.

Christopher Malefors, doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitets var en av inledningstalarna för det innovationslabb om matsvinn som Agenda 2030 i Väst var medarrangör till den 28 maj. Han bidrog tillsammans med Christina Linnerhag, före detta projektledare för Göteborgsmodellen för minskat matsvinn och Joey Schultz, hållbarhetsansvarig på Willys, med olika perspektiv på hur omfattande problemet med matsvinn är, och vad som krävs för att komma till rätta med problemet. Christopher talade också om kopplingen mellan matsvinn och de Globala målen. Han poängterade att matsvinn är ett av delmålen (12.3) men talade också om kopplingar till flera andra mål, såsom reducerad hunger och minskade klimatutsläpp.

Innovationslabbet lockade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar som tillsammans fick spåna fram nya lösningar för hur vi förebygger matsvinn i olika led i kedjan. Deltagarna delades upp i sex olika grupper som fick varsin utmaningsfråga att diskutera utifrån, samt en målgrupp att hitta en lösning för. Målgrupperna bygger på en studie som Kairos Futures gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionen inom satsningen Klimat2030, för att definiera vad som driver framtidens hållbara konsumtionsmönster i regionen.

– Det är jättebra att få diskutera i grupper med människor från så olika håll, de hade jag annars inte fått träffa på samma plats! Alla är intresserade och engagerade och det var roligt med både föreläsningar och offentliggörande av pristagare, berättade Karin Wagner, Professor Konst– och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet som var en av deltagarna på labbet.

Offentliggörande av pristagare som Karin syftar på är årets vinnare av Win Win Gothenburg Sustainability Award, som tillkännagavs under träffen. I år går priset till den franske aktivisten Arash Derambarsh för sin kamp mot matsvinnet och den lag han drivit fram i Frankrike och nu vill driva i EU.

Under dagen framkom flera idéer till innovativa lösningar utifrån de olika branschernas perspektiv. Arrangörerna bakom detta innovationslabb jobbar nu med att se hur de grupper som vill gå vidare med sina idéer kan få fortsatt stöd framåt.

Innovationslabbet är en plattform för innovation som utvecklats av Business Region Göteborg i samarbete med ADA. Fyra gånger per år sammanförs kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning, med koppling till hållbar utveckling. Innovationslabbet om matsvinn arrangerades i ett samarbete mellan Agenda 2030 i Väst, Business Region Göteborg, Gothenburg Climate Partnership/Göteborgs stad och Klimat2030, tillsammans med ADA.