Forumträff: Hållbar akvakultur

För femte året i rad arrangerar Agenda 2030 i Väst en forumträff i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, i år med tema hållbar akvakultur. Under denna fysiska forumträff kommer du att få möjlighet att ta del av olika samhällsaktörers initiativ och perspektiv av hållbar akvakultur, få provsmaka framtidens blåa mat och få möjlighet till att utbyta tankar och idéer samt massa annan inspiration! Finalisterna av WIN WIN Award 2022 kommer även att offentliggöras under träffen. Varmt välkomna!

Denna forumträff är för dig som vill diskutera, ifrågasätta och utbyta erfarenheter kring akvakultur och de initiativ och förutsättningar som finns i Västsverige för att gynna en hållbar akvakultur. Under förmiddagen finns en bred representation för näringsliv, akademi, ideell- och offentlig sektor med.

Matproduktionen i världen står idag för drygt en fjärdedel av alla växthusgaser och är den primära orsaken till förlust av biologisk mångfald, avskogning och hotade fiskbestånd. Framför allt produktion av rött kött utgör ett stort problem och måste minska. Samtidigt förutspår FN att den globala matproduktionen behöver öka med 70 procent till år 2050. För att lösa framtidens matförsörjning behöver vi ta itu med de möjligheter – och utmaningar – som blå och gröna livsmedel ger.

Akvakultur, alltså odling av vattenlevande djur och växter som fiskar, musslor, kräftdjur och alger, är enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nödvändig för att klara att tillgodose näringsbehovet hos världens befolkning. Men dagens odling av fisk och skaldjur är långt ifrån alltid hållbar och problem som övergödning och markförstöring behöver åtgärdas. Innovativa sjömatsprodukter och mer hållbara foder och odlingsmetoder är därför några exempel på områden där juryn för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award ser möjliga pristagare för 2022. Finalisterna kommer att offentliggöras under forumträffen.

Forumträffen arrangeras fysiskt och det bjuds även på lunch.

Program

8.45-9.00 Kaffe och registrering

9.00-9.10 Hej och välkommen
Sandra Roos, Hållbarhetschef Kappahl och ordförande Agenda 2030 i Väst.
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WINWIN.

9.10-9.15 Stadsmissionen
Elisabeth Andreas presenterar Stadsmissionen och restaurang Svinns hållbarhetsarbete.

9.15-9.20 Presentation av Agenda 2030 i Väst samt WINWIN Gothenburg Sustainability Award
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WINWIN.

9.20-9.40 Hållbart vattenbruk är framtiden
Henrik Sundh, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC, och Lillemor Lindberg, Innovationsledare på Innovatum Science park, samtalar om varför vattenbruk är en hållbar väg till en ökad matproduktion med fokus på landbaserade recirkulerande system (RAS). De kommer också ge några fina exempel på industrier som är på rask frammarsch.

9.40-9.55 Skövde kommun-gemensamt projekt tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Måltidschef i Skövde kommun Helena Gustafsson berättar om matlagningsprojektet ”Under ytan till grytan”. I projektet förenas WIN WIN Award och Skövde kommun som samarbetspartners i en gemensam strävan efter att väcka intresse för hållbar akvakultur. En innovativ, hållbar och god sjömatsmeny kommer erbjudas Skövde kommuns invånare på förskola, skola och äldreboende den 1e september 2022.

10.00-10.15 Kort paus

10.15-10.50 Workshop 1
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst. Workshop i två delar där vi tillsammans utforskar behov och möjligheter för samverkan inom hållbar akvakultur.

10.50-11.10 Karolina Martinsson-matkreatör och tångdykerska
Karolina berättar om hennes strävan i att göra tången till en självklar del av vår matkultur och visar upp smakprov med inspiration från sin kokbok ”Plocka tång och strandväxter”.

11.10-11.40 Workshop 2
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.

11.40-11.50 Sammanfattning
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.

11.50-12.00 WINWIN Gothenburg Sustainability Award 2022
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WINWIN presenterar de nominerade till WINWIN Gothenburg Sustainability Award 2022.

12.00-12.05 Avslut
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst. Sara Larsson, Verksamhetsledare för WINWIN.

12.05-13.00 Lunch

Tid: Fredag den 10:e juni kl 9.00-13.00 (inklusive lunch)
Plats: Restaurang Svinn, Sjömanskyrkan, Göteborg

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats och ta del av denna fullspäckade dag med inspirerande talare och ett och annat smakprov!

Sista anmälningsdag: fredag 3 juni