Hållbar akvakultur

Med ett 60-tal deltagare från offentlig sektor, näringsliv, ideella föreningar och akademi var det fullsatt i Svinns restauranglokal den 10 juni när forumträffen Hållbar akvakultur drog igång. Syftet med forumträffen var att sammanföra såväl talare som deltagare från olika sektorer för att ge ett brett perspektiv på temat. Med inspirerande talare, en aktiv publik med många bra och intressanta frågor och workshop skapades ett dynamiskt möte. Finalisterna för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award offentliggjordes även under träffen. Läs mer om vilka de är här

För femte året i rad arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, i år med temat hållbar akvakultur. Under denna fysiska forumträff fick vi ta del av olika samhällsaktörers initiativ och perspektiv på hållbar akvakultur, provsmaka framtidens blåa mat och utbyta tankar och idéer genom en workshop.

Matproduktionen i världen står idag för drygt en fjärdedel av alla växthusgaser och är den primära orsaken till förlust av biologisk mångfald, avskogning och hotade fiskbestånd. Framför allt produktion av rött kött utgör ett stort problem och måste minska. Samtidigt förutspår FN att den globala matproduktionen behöver öka med 70 procent till år 2050. För att lösa framtidens matförsörjning behöver vi ta itu med de möjligheter – och utmaningar – som blå och gröna livsmedel ger.

Akvakultur, alltså odling av vattenlevande djur och växter som fiskar, musslor, kräftdjur och alger, är enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nödvändig för att klara att tillgodose näringsbehovet hos världens befolkning. Men dagens odling av fisk och skaldjur är långt ifrån alltid hållbar och problem som övergödning och markförstöring behöver åtgärdas. Innovativa sjömatsprodukter och mer hållbara foder och odlingsmetoder är därför några exempel på områden som behöver utvecklas. Om detta talade Henrik Sundh, forskare SWEMARC, och Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science park som bland annat talade om landbaserade recirkulerande system (RAS) för att utveckla odlingsmetoderna.

”Vi jobbar för att få mer cirkulerande system där vi nyttjar allt vi odlar så mycket som möjligt”

Henrik Sundh, forskare SWEMARC

Dessa recirkulerande akvakultursystem bidrar på så sätt till en hållbar lösning för odling av fisk då restprodukterna från fisken, som slam och avfall kan bli gödningsmedel till lantbruk som i sin tur sen kan användas som foder till fisken. Man vill gärna också se till att få hem försörjningen av blå mat då cirka 90 procent av den odlade fisk vi äter i Sverige idag är importerad.

”Sverige ska bli ett utvecklingsmecka, likt Silicon Valley, för hållbar akvakultur”

Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science park

Enligt Lillemor Lindberg så är trenderna inom hållbar akvakultur att börja samodla olika arter samt börja odla makro- och mikroalger, musslor och ostron i allt större skala och även nya arter som sjöpung. Inom handeln och på restaurangerna börjar det också röra på sig där man vill gå mot mer hållbara arter och produktionsformer och kunna erbjuda konsumenten fler näringsrika alternativ.

Helena Gustafsson, Måltidschef i Skövde kommun

Skövde kommun har länge intresserat sig för att servera hållbara råvaror i kommunen och i dag består cirka 76 procent av maten som serveras av svenska livsmedel. Detta gjorde det självklart för WIN WIN Award att starta upp matlagningsprojektet ”Under ytan till grytan” tillsammans med Skövde kommun då en gemensam strävan av att väcka intresse för hållbar akvakultur fanns.

Måltidschef i Skövde kommun Helena Gustafsson presenterade under forumträffen hur arbetet sett ut under våren och där utmaningarna bland annat har legat i att introducera nya smaker och livsmedel till invånarna samt att få in nya artiklar hos grossisterna. Kockarna i kommunen har därför fått laborera med de nya sjömatsprodukterna under våren för att hitta bra tillagningsmetoder och goda smakkombinationer. Skövde kommun gick även samman med livsmedelsbutiken Coop för att tillgängliggöra de nya livsmedlen likväl för kommunens matservering som för gemeneman.

”Vi hoppas att barnen ska komma hem och säga att det är gott i skolan, vilket gör att föräldrarna kanske åker till Coop då och också handlar det som de åt. Viktigt att det finns tillgängligt.”

Helena Gustafsson, Måltidschef i Skövde kommun

En innovativ, hållbar och god sjömatsmeny kommer att serveras den 1e september 2022 till Skövde kommuns invånare på förskola, skola och äldreboende. I samband med det kommer även en receptsamling att ges ut till invånarna för hemmabruk.

Karolina Martinsson-matkreatör och tångdykerska tog sen vid och presenterade sitt arbete där även hon strävar efter att få fler att äta sjömat. Martinsson vill göra tången till en självklar del av vår matkultur men på grund av lagstiftning och regler har det varit svårt att få ut det till livsmedelsbutikerna.

”Tången finns i vår närhet och innehåller massa nyttoämnen där en del av dem faktiskt också bara finns i tången.”

Karolina Martinsson, Matkreatör och tångdykerska

Att presentera den vilda tången har varit ett sätt att förbereda befolkningen på att tång går att äta säger hon. Martinsson bjöd också på smakprov, friterad rörhinna, från hennes kokbok ”Plocka tång och strandväxter” vilket var mycket uppskattat bland deltagarna.

Under forumträffens workshop pågick sen många intressanta och engagerande samtal och för att inte låta samtalen stanna vid just samtal kommer vi att i höst fortsätta dialogen genom att erbjuda en fördjupad workshop till de som deltog. Deltog du inte under forumträffen men är ändå intresserad av att delta har du möjlighet att anmäla dig här.

Program

8.45-9.00 Kaffe och registrering

9.00-9.10 Hej och välkommen
Sandra Roos, Hållbarhetschef Kappahl och ordförande Agenda 2030 i Väst.
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WIN WIN Award.

9.10-9.15 Stadsmissionen
Elisabeth Andreas presenterar Stadsmissionen och restaurang Svinns hållbarhetsarbete.

9.15-9.20 Presentation av Agenda 2030 i Väst samt WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WIN WIN Award.

9.20-9.40 Hållbart vattenbruk är framtiden
Henrik Sundh, forskare SWEMARC, och Lillemor Lindberg, Innovationsledare på Innovatum Science park, samtalar om varför vattenbruk är en hållbar väg till en ökad matproduktion med fokus på landbaserade recirkulerande system (RAS).

9.40-9.55 Skövde kommun-gemensamt projekt tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Måltidschef i Skövde kommun Helena Gustafsson berättar om matlagningsprojektet “Under ytan till grytan”.

10.00-10.15 Kort paus

10.15-10.50 Workshop 1
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst. Workshop i två delar där vi tillsammans utforskar behov och möjligheter för samverkan inom hållbar akvakultur.

10.50-11.10 Karolina Martinsson-matkreatör och tångdykerska
Karolina berättar om hennes strävan i att göra tången till en självklar del av vår matkultur och visar upp smakprov med inspiration från sin kokbok ”Plocka tång och strandväxter”.

11.10-11.40 Workshop 2
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.

11.40-11.50 Sammanfattning
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst.

11.50-12.00 WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2022
Sara Larsson, Verksamhetsledare för WIN WIN Award presenterar de nominerade till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2022.

12.00-12.05 Avslut
Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst. Sara Larsson, Verksamhetsledare för WIN WIN Award.

12.05-13.00 Lunch