Inspiration

Här samlar vi filmer som vi tagit fram för att inspirera till handling för genomförande av de Globala målen.

Agenda 2030 i Väst ur en ordförandes perspektiv

Intervju med ordförande Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar, i samband med Agenda 2030 i Väst årliga konferens 2020

Lärdomar från pandemin och hur vi växlar upp tempot i Sverige

Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030 lyfter bland annat kommunerna som motorer för Agenda 2030-arbetet, i denna presentation från vår årliga konferens 2020.

Kan du dina mål? Inspirationsfilm om Agenda 2030 i Väst från 2018

Film om Agenda 2030 i Väst, inspelad i samband med konferensen “En dag i Smögen” om industriell symbios år 2018. Dagen arrangerades i samarbete med bland annat Sotenäs kommun och WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Filmserien Agenda 2030: Kom igång

Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter
Zoya Shabir och Nick Varr, från organisationen BRAC i Storbrittanien
Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl