Årlig konferens

Genom kunskapshöjande presentationer och workshoppar lyfter vi goda exempel från Västsverige och andra delar av landet gällande Agenda 2030. Konferensen ger tillfälle att utbyta kunskap samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året.

Nedan hittar du information om kommande samt de senaste årens konferenser. Fram t.o.m 2018 kallades konferensen för GAME-dagen. Preliminärt datum för konferensen 2021 är 12-13:e oktober, i samband med CSR Expo. Mer information om tidigare års konferenser hittar du nedan.

Vill du vara med?