Årlig konferens

Genom kunskapshöjande presentationer och workshoppar lyfter vi goda exempel från Västsverige och andra delar av landet gällande Agenda 2030. Konferensen ger tillfälle att inspireras av goda exempel samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året.

Nedan hittar du information om kommande samt de senaste årens konferenser. Fram t.o.m 2018 kallades konferensen för GAME-dagen.

Vill du vara med?

  • Har du förslag på talare eller vill vara med och planera konferensen kontakta oss
  • För att få inbjudan till konferensen och våra forumträffarskriv upp dig på vårt nyhetsbrev
  • För mer information om hur du kan engagera dig inom Agenda 2030 i Väst läs mer här