Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.  Bland deltagarna fanns flera företag som utvecklar nya produkter i liten skala, men också representanter ifrån akademi, offfentlig och idéburen sektor. En stor del av träffen ägnades åt att diskutera hur aktörer kan samverka för att få ut nya produkter på marknaden, men deltagarna fick också fördjupa sina kunskaper om de Globala målen och olika mål och delmål kan tänkas påverkas av olika lösningar.

Texten nedan är skriven av Malin Husár, kommunikatör på Innovatum. Här hittar du den i orginalversion

Att nå ut till konsumenterna och öka sin produktion är superviktigt för de företag som satsar på ätbara produkter som alger, tång och andra hållbara nyttigheter från havet. Men hur kan marknaden växa? Frågan genomlystes under en heldag med föreläsningar och workshop på Kristineberg Center. Närmare 50 deltagare från ett 20-tal företag samt forskare och aktörer från offentlig verksamhet och idéburen sektor deltog.

Många av företagen har tydliga affärsidéer och spännande produkter som redan idag finns ute på marknaden, men ofta sker produktion och försäljning i ganska blygsam skala – än så länge. För att få upp volymerna och nå ut bredare krävs mer kunskap från både beställare och leverantörer.

Tips för att nå offentlig sektor

Anette Fleischer jobbar som upphandlare av livsmedel i Borås stad. Hon förklarade hur LOU, Lagen om offentlig upphandling, fungerar och gav tips och råd om hur man som mindre företag kan ta vara på de möjligheter som finns för att få leverera till exempelvis skolor.

– Tänk på att upphandlingsgränsen för 2020 ligger på drygt 600 000 kronor. Det innebär att det genom direktupphandling går att leverera produkter om man hamnar under det beloppet. Det enda kravet är då att tre olika leverantörer tillfrågas, sa Anette Fleischer.

En annan aktör som presenterade sig under dagen var Måltid Sverige som leds av RISE och vars arbete riktar in sig mot tre regioner, varav Västra Götaland är en. Deras fokus ligger på att lyfta den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation.

Elin Backlund, utbildningssamordnare för Måltid Sverige, berättade om hur de kan bidra genom att utbilda måltidspersonal och inspirera kockar att hitta nya recept baserade på hållbar sjömat.

– Vi har även testbäddar för mindre företag där det går att prova sina produkter, förklarade hon.

Workshop engagerade

Under eftermiddagen arrangerades en workshop där deltagarna fick välja en blå produkt och i små grupper diskutera hur de skulle kunna få den att nå ut bättre på någon av de tre marknaderna detaljhandel, restaurang eller offentlig verksamhet.

I en av grupperna, som valde att inrikta sig mot detaljhandeln, deltog Lars Lundqvist. Han jobbar på företaget Kosteralg som säljer färska, frysta och torkade alger. Runt bordet gick diskussionen varm kring hur man kan hitta lösningar för att behålla varan så färsk som möjligt ute i butikerna.

– En lösning hade varit en typ av akvarium med cirkulerande havsvatten i anslutning till fiskdisken. Där skulle vi kunna ha havssallad som man kan plocka direkt till kunden.

Lång lista på åtgärder

Som avslutning på dagen ombads deltagarna lista vilka faktorer och åtgärder som behövs för att öka konsumtionen av livsmedel från havet. Bland annat nämndes följande:

  • Utbildning. Måltidspersonal i kommunerna och kockar på restauranger borde lära sig mer om hur de kan laga goda och näringsrika rätter med blå produkter.
  • Kommunikation. Det är tacksamt att berätta om havets läckerheter. Företagen borde jobba mer med storytelling.
  • Demonstrationer. Nå ut i exempelvis livsmedelsbutiker genom att visa hur man kan använda och tillaga bland annat tång och alger.
  • Barn och ungdomar. Det är smart att nå ut till exempelvis skolor eftersom de unga är framtidens matkonsumenter. De kan även påverka sina familjer och få dem att våga testa.

Förmiddagens program

  • Framtidens protein från havet – hållbara vattenbrukstekniker Kristina Snuttan Sundell, Professor i zoofysiologi vid på Göteborgs universitet
  • Hur kan vi bäst optimera användningen av marina råvaror? Ingrid Undeland, Professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola
  • Världens bästa lax! Joel Oresten, VD Smögen lax
  • Hur kan offentlig upphandling bidra till att stärka småproducenter inom de blå näringarna i Västsverige? Anette Fleischer, Upphandlare livsmedel Borås Stad
  • Hur kan vi tillsammans öka mängden hållbar sjömat på den offentliga tallriken? Elin Backlund, Utbildningssamordnare Måltid Sverige RISE Jordbruk och livsmedel
  • Tång: Ny mat från havet! Linnéa Sjögren, Tångexpert och grundare av Catxalot

Arrangörer av dagen var Agenda 2030 i Väst, Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center.