Teman och datum klara för forumträffar 2020

Varmt välkommen till årets forumträffar med Agenda 2030 i Väst. Årets teman är skogens roll i ett förändrat klimat, biologisk mångfald samt boendesegregation.

  • Framskjutet till obestämt datum (skulle ha varit den 15 april)Skogens roll i ett förändrat klimat, samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund
  • 28 maj (digitalt möte) Biologisk mångfald: samarbete med Win Win Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Universitet, Gothenburg Biodiversity Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen i Västra Götaland
  • September: Boendesegregation, samarbete med Hyresgästföreningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland mfl.

Syftet med Agenda 2030 i Västs forumträffar är att sammanföra representanter ifrån näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman.

Läs mer här