Forumträff: Integration i arbetslivet

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff 20 oktober om integration i arbetslivet, i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission!

På Agenda 2030 i Väst forumträff i oktober zoomar vi in på Agenda 2030 ställningstagande att ingen ska lämnas utanför och tittar närmare på varför glappet i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda ökar samtidigt som arbetslösheten minskar.

På denna forumträff får du möjlighet att utbyta erfarenheter kring att arbeta med att öka förutsättningarna för utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, få en inblick i senaste forskningen, inspireras av goda exempel från näringsliv och offentlig sektor samt lära dig mer om hur idéburen sektor fungerar som en brygga till arbetsmarknaden. Vi får också ta del av utmaningarna att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Utdrag ur programmet

Arbetsmarknadsintegration, tack vare i stället för trots allt. 
Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
Patrik Zapata belyser utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration och berättar om hur lösningar skapas när aktörer tänker, agerar och samverkar för att komma runt, igenom och förbi olika hinder organiseringen möter.


Hållbar arbetsmarknadsintegration
Lars Durfelt, områdeschef för arbetsintegration, och Elisabeth Andreás, projektledare för Matcentralen, på Göteborgs Stadsmission
Lars och Elisabeth berättar om deras roll som länk mellan arbetslösa och arbetsmarknaden genom att kombinera arbetsintegrering och miljöinitiativ såsom minskande av livsmedelssvinn och återanvändning.


Arbetsmarknadsintegration för framgångsrikt företagande
Eric Zinn, Hållbarhetschef, och Ulrica Mattsson, HR-strateg från Göteborgs Energi
Eric och Ulrica samtalar om hur rekryteringsbasen kan breddas för att säkra kompetens i en allt mer krävande framtid.


Workshop med samtalsgrupper
Samtalsledarna presenterar sina olika samtalsgrupper därefter väljer du som deltagare vilken grupp du vill delta i. Syftet med workshopen är att ge er som deltar möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter med varandra och där samtalsledaren bistår med sin expertis och leder samtalet.

Samtalsgrupper

Utmaningar med att organisera integrering i projektform
Hanna Hellgren, doktorand i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, har studerat hur idéer om organisering av arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda, framträder i praktiken med fokus på olika typer av samverkan. Varmt välkommen till ett samtal om utmaningar med olika sätt att arbeta med arbetsintegrering
 
Arbetsmarknadsintegration tack vare snarare än trots allt
Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, bjuder in till ett samtal där vi tillsammans utforskar hur olika verksamheter kan jobba enskilt och tillsammans med att underlätta arbetsmarknadenintegrationen.
 
Arbetsintegrerande sociala företag som verktyg för att nå fler
För er på plats: Skoopi-GR är idag kopplade till över 60 arbetsintegrerande sociala företag som alla driver arbetsträning och anställer de som står alla längst ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med Pernilla Svebo, ordförande i Skoopi-GR, undersöker vi frågor kring hur dessa företag kan bidra till att öppna upp arbetsmarknaden för fler samt fungera som en bro mellan företag och arbetstagare.

För er som deltar digitalt: Maria Norbäck, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning/Work and Employment Research Centre har undersökt hur olika arbetsintegrerande sociala företag arbetar med att integrera utlandsfödda samt kommunens viktiga roll att på olika sätt stötta ASF genom att köpa varor, tjänster och arbetsträning av dessa företag. Tillsammans med Maria ser vi på vad vi kan lära från arbetsintegrerande sociala företag i arbetet med att öppna upp arbetsmarknaden.

Fler samtalsgrupper tillkommer.

Forumträffen arrangeras fysiskt, men det finns också möjlighet att delta digitalt.

Detaljer

Datum: 20 oktober

Tid: 13:00-16:00

Plats: Fysiskt DO-tank Textile Fashion Center Borås. Digitalt deltagande kommer också att vara möjligt.