Kontakt

Agenda 2030 i Väst har sitt kansli på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en samarbets-organisation mellan Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och idéer.

Verksamhetsledare
Sofia Hedström
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
E-post: sofia.hedstrom@chalmers.se

Verksamhetsstöd och kommunikation
Ella Ekborg
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
E-post: ella.ekborg@chalmers.se

Hugo Gustafsson
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
E-post: hugo.gustafsson@gu.se

Postadress:
Agenda 2030 i Väst
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Besöksadress: Aschebergsgatan 44, Göteborg