Mobilitet som tjänst och autonoma fordon

Den 27 november var det fullsatt premiär för forumträff med Agenda 2030 i Väst, arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

Temat för forumträffen var hur mobilitet som tjänst och autonoma fordon kan bidra till maximal samhällsnytta. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, och hur kan FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv.

Program och presentationer

Välkommen
Caroline Petersson, verksamhetsledare GAME
Anders Roth, IVL

Forskningsläget

Vad talar för att autonoma fordon och nya mobilitetstjänster verkligen ska bidra till maximal samhällsnytta, och vad krävs för att det ska bli så?
Frances Sprei, docent och forskare om hållbar mobilitet på Chalmers

Innovations- och affärsmöjligheterna för hållbar mobilitet
Vad krävs av en pool-bilslösning för att konkurrera med egen bil?
Mats Herner, stadsutvecklare Wallenstam

Så kan självkörande bilar konkurrera med flyget,
Martin Kristensson, Director Connectivity Strategy, Volvo Cars

Politikens roll för ökad samhällsnytta
P-normen: om betydelsen av tillgänglighet som gynnar kollektiva lösningar framför individuella
Torunn Vikengren, Koucky Parnters

Kilometerskatt för framtidens elektrifierade och automatiserade personbilar,
Cecilia Hult, IVL

Stadsplaneringens roll
Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret Göteborgs stad

Workshop
Action-orienterad workshop med fokus på att identifiera de främsta utmaningarna som vi behöver ta tag i för att skapa samhällsnytta, samt hitta lösningar på dessa..