Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Dels handlar det om tillgången till hållbara bostäder för alla, men också om att bygga på ett sätt som främjar människors hälsa, och med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.  

Den 20 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff, som en del av den första nationella konferensen om socialt byggande* i Sverige (Socialt byggande och modernt självbyggeri). Forumträffen, som bestod av ett seminarium och en workshop, hade fokus på hur olika former av socialt byggande, såsom exempelvis bo-och byggemenskaper, kan bidra till de Globala målen.

Först ut att tala under seminariet var Ulrika Egerö från föreningen Kollektivhus.nu som berättade om vad som utmärker ett kollektivhus och hur och varför kollektiva boendeformer bidrar till ökad gemenskap och hållbarhet på flera sätt. Maria Runtklint, boende i kollektivhuset Majbacken i Göteborg, kompletterade bilden genom att ge konkreta exempel på hur deras kollektivhus kopplar direkt till åtminstone sex av de Globala målen för hållbar utveckling.  Ett något otippat exempel var kopplingen till inkluderande och fredliga samhällen (mål 16)
– Kollektivhus skapar inkludering, trygghet och solidaritet.  När Sverige fick pappaledighet tänkte jag att det är ett av de största fredsprojekten i världen, men kollektivhus slår nog det. Vi lär oss kompromissa, dela med andra och att skapa tillsammans, förklarade Maria.

För att tala om möjligheter och utmaningar för Allmännyttan att stötta kollektivhus, deltog Gunnar Persson från Framtiden AB.
–  Vi lutar åt att alltmer åt att aktivt driva bogemenskaper och ha det som en del av företagets strategi, berättade Gunnar.

Från näringslivet deltog Peter Nyberg, Affärsutvecklare med särskilt ansvar för social hållbarhet på Skanskas och IKEA:s gemensamma bolag BoKlok. Liksom Maria Runklint drog Peter flera exempel på hur deras verksamhet bidrar till de Globala målen, exempelvis genom aktiv dialog med boende och bostäder som fler kan ha råd med.

Sist ut bland talarna var Claes Caldenby, forskare inom Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, som presenterade resultaten av stor europeisk studie om kollektivhus i Europa och hur de bidrar till hållbar utveckling.
– Som forskare är det min uppgift att problematisera en idé, sa Claes, och gav bland annat exempel på risker med att kollektiva boendeformer för särskilda grupper kan bidra till gentrifiering.  Men han citerade också en boende i kollektivhuset Stacken i Göteborg, som ett exempel på mervärdet med kollektiva boendeformer.
”Att bo i kollektivhus ger en möjlighet att ha ett värdigt liv fast man är fattig”

Under eftermiddagens workshop, som avslutade konferensen, deltog ca 20 personer för en fördjupad diskussion om hur olika former av socialt byggeri kan bidra till de Globala målen, och vilka nya initiativ som bör främjas i Västsverige för att maximera nyttan. De insatser som deltagarna valde att diskutera var hur vi kan främja fler gemensamma utrymmen i befintliga bostadsområden, hur vi får fler bogemenskaper och icke vinst-drivande former av bostadsbyggande samt ekobyar. I alla grupper konstaterades att det finns ett behov av att tillgängliggöra mer information om goda exempel samt höja kunskapen i samhället i stort om vad socialt byggeri handlar om.

www.socialtbyggande.se hittar du alla presentationer ifrån den nationella konferensen som forumträffen var en del av.

* Socialt byggande handlar om olika former av inkluderande projektformer i bostadsbyggandet, som på olika sätt kan bidra till större social gemenskap, bättre kvalitet, och fler och billigare bostäder för olika typer av behov och plånböcker.