Aktuellt

Forumträff med Agenda 2030 i Väst: Antikorruption som förutsättning för att nå de Globala målen

2021-04-21
Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption, i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, onsdag den 21 april.

Gabriel Wikström ”Pandemin har lyft mentala spärrar för att tänka oss en annan värld”

2021-03-18
Hur har arbetet med de Globala målen påverkats av pandemin och hur kan Sverige påskynda genomförandet av Agenda 2030? Det var temat för den nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikströms presentation på vår årliga konferens 2020. Nu kan du ta del av hela hans föreläsning här.

Agenda 2030 i Väst når allt fler

2021-01-29
2020 var ett utmanande år på många sätt, inte minst för våra förutsättningar att nå de Globala målen. En positiv sidoeffekt av omställningen till digitala möten är dock att vi lyckades nå fler med våra event. I vår verksamhetsberättelse kan du ta del av några av guldkornen från året som gick.

Intervjuer från konferensen 2020, och presentation av Gabriel Wikström

2020-11-04
Den 4-5 november arrangerade Agenda 2030 i Väst sin årliga konferens för 2020, i helt digitalt format. Nu kan du ta del av intervjuer med några av talarna, samt Gabriel Wikströms presentation.

Stort intresse för att bygga upp lokala symbiosnätverk

2020-10-15
Under våren 2020 inleddes en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas, under ledning av RISE. Nu går projektet vidare och söker fortsatt finansiering.