Aktuellt

Ett plakat med budskapet "Act Now"

Konferens: Hur påverkar desinformation det hållbara samhället?

2023-04-20
Digitalisering, internet och kommunikationsteknik har revolutionerat hur vi interagerar med varandra. Människor, kunskap, idéer och kultur från hela världen är ständigt närvarande i din ficka och bara ett knapptryck bort. Det här har inneburit stora framsteg för människors möjlighet att hitta likasinnade och tillsammans belysa dolda orättvisor och kräva sina rättigheter. Men de senaste åren ...
Gem sammansatta i en kedja

Human Rights Due Diligence: Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor

2023-03-21
På 2023 års första forumträff i mars står HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus och tillsammans tar vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst 2022

2022-11-22
Ett stort tack till alla er som deltog den 22 och 23 november då Glokala Sverige, CSR Västsverige och Agenda 2030 i Väst anordnade två dagar med fokus på Agenda 2030!

Integration i arbetslivet

2022-10-20
Den 20 oktober hölls forumträffen Integration i arbetslivet i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission. Runt 100 personer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och idéburen sektor medverkade på plats på DO-tank i Borås och digitalt.

Hållbar akvakultur

2022-06-10
Med ett 60-tal deltagare från offentlig sektor, näringsliv, ideella föreningar och akademi var det fullsatt i Svinns restauranglokal den 10 juni när forumträffen Hållbar akvakultur drog igång. Syftet med forumträffen var att sammanföra såväl talare som deltagare från olika sektorer för att ge ett brett perspektiv på temat. Med inspirerande talare, en aktiv publik med ...