Framtidens konsumtionsmönster engagerar

Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april.

Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på hälsa, kreativitet eller jämlikhet.

Johanna Lindblad, projektledare på Science Park Borås, inledde Agenda 2030 i Väst forumträff med att presentera tidiga resultat av en trendspaning om framtidens hållbara konsumtionsmönster, som just nu genomförs av Kairos Futures i Stockholm, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Trendspaningen presenterade sex olika målgrupper (tribes) som pekas ut som extra viktiga att engagera och stötta för att förändra konsumtionsmönster i framtiden. Störst är gruppen avgiftarna som motiveras av en vilja att rensa ut plast och onödiga kemikalier i sina hem, men här finns också livsförenklarna, de stilmedvetna kreatörerna, teknikoptimisterna, de medvetna familjerna och de unga aktivisterna.

Forumträffen i Borås hade ett särskilt fokus på att engagera de unga. En som bidrog med inspiration om hur vi kan göra det var Lotta Johansson, verksamhetschef för Sjuhärads science centre Navet. Hon exemplifierade med ett projekt för barn runt 12 år som Navet genomförde 2010 på uppdrag av WWF och Stena Metall.


Ska vi gå på barnen och prata om deras konsumtionsmönster, tänkte vi först. Det kan vi inte göra. Det är ju vi som har konsumtionsmönster som ungarna tar efter. Sedan fick vi en idé om att vi kan skicka ut barnen att vara spanare på vuxenvärldens konsumtion, berättade hon.

Lotta pratade också om vikten av utbildning kring de Globala målen och att arbete för hållbar konsumtion med barn måste göras under tid.

Sverige borde bli först med ”Gretas” fredagar där vi jobbar med Globala målen varje vecka i skolan. Det kan göras i alla ämnen.

Designern Anna Lidström, konstnärlig ledare för projektet Re:textile vid Högskolan i Borås, bidrog med exempel på hur de i samarbete med modeindustrin utvecklar koncept för hur man kan förlänga kläders liv, utveckla nya affärsidéer och göra kläder både roligare och bättre. Bland annat berättade hon om det aktuella projektet F/ACT movement där 10 modeintresserade kvinnor mellan 18 och 40 år just nu har köpstopp och delar med sig av sina bästa tips för att vårda och förnya sin garderob på andra sätt, genom instragram-kontot @fact.movement.

Forumträffen avslutades med en workshop där deltagarna under Johanna Lindblads och Anna Lidströms ledning fick leva sig in i olika scenarier och bidra med idéer för att underlätta och uppmuntra hållbara konsumtionsmönster hos unga och unga vuxna. Förhoppningen är att några av de idéer som kom upp i samband med workshopen nu ska tas vidare av deltagarna och nätverket.