Leder satsningar på cirkulär ekonomi till hållbar konsumtion?

Den 26:e november bjöd vi in till forumträff om hållbar konsumtion i samarbete med Högskolan i Borås och Science Park Borås. Träffen sändes från den kreativa arenan DO-tank Center med en mindre publik på plats och resten deltog på Zoom. Frågan vi ställde oss var huruvida satsningar på cirkulär ekonomi leder till en hållbar konsumtion.

Flera av talarna, däribland inledningstalare Anders Wijkman betonade behovet av att hitta lösningar som på allvar bidrar till att vi drar ner på den totala konsumtionen i den rikare delen av världen. Han pratade också om betydelsen av att visa på individuella skillnader mellan olika inkomstgrupper och hänvisade bland annat till en studie av Stockholm Environment Institute (SEI) som jämfört co2-utsläpp med inkomst.

Enligt en studie av SEI (sept 2020) var de 10% rikaste människorna på jorden 2015 ansvariga för 49% av CO2-emissionerna. De 50% som hade lägst inkomster svarade samtidigt för bara 7% av utsläppen. Om vi zoomar in på de allra rikaste visar SEI-studien att den rikaste 0,1 % svarar för 4 % av de globala utsläppen och den rikaste procenten för 15%.

Anders Wijkman, samhällsdebattör

På frågan om satsningar på cirkulär ekonomi kan bidra till en hållbar konsumtion menade Anders att det är möjligt om begreppet används för att inte bara syfta på ökad återvinning utan lägger fokus på att genom nya affärsmodeller (såsom tjänstefiering, förlängd livslängd och återbruk) och förändrade konsumtionsmönster bidrar till att radikalt minska användning av virgina material och utsläpp.

Forskaren Gabriella Wulff, var inne på liknande spår som Anders men efterfrågade ett större fokus på den överproduktion som sker inom industrin, där så mycket som 25% av alla produkter som tillverkas aldrig säljs. Hon lyfte också att reor och kampanjer är en del av kultur som driver denna överkonsumtion.

Sänker man priser per produkt, ger det mindre marginaler vilket kräver högre volymer för samma lönsamhet.
 

Gabriella Wulff, Forskare vid Göteborgs Universitet/Högskolan i Borå

Exempel på lösningar som presenterades under träffen är att skapa låga trösklar för konsumenter som gör det enkelt och roligt att ställa om sin konsumtion, samt att ge tydligare information till konsumenten om hur man vårdar sina produkter så att de håller länge. Det pratades förstås också om vad politiken kan och bör göra, t.e.x genom att införa konsumtionsbaserade klimatmål såsom man har gjort i Västra Götalandsregionen. Ett styrmedel som Eva Eiderström på Naturskyddsföreningen efterfrågade var att verka för att det inte bara är de som går före som ska ta kostnaden för omställningen från producenthåll, utan att de som inte gör det på något sätt straffas ekonomiskt.

Mer om vad som pratades om under träffen kan du läsa i denna fina summering skriven av Lisa Dohlnér Lundwall, kommunikatör på Science Park Borås. Nedan hittar du också det fullständiga programmet för träffen. Är du intresserad av att få ta del av någon presentation, kontakta oss så delar vi den med dig. Observera dock att ingen del filmades.

Forumträffen avslutades i vanlig ordning av en worskhop där deltagarna fick diskutera hur aktörer i Västsverige kan samverka för att bidra till nya initiativ/lösningar för en hållbar konsumtion.

Program på forumträff

9.15-9.30 Kaffe och registrering

9.30-9.35 Hej och välkommen
Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och fysisk moderator
Fredrika Klarén, Hållbarhetschef Polestar och ordförande Agenda 2030 i Väst

(Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst är digital värd/moderator)

9.35- 10.05 Ett globalt perspektiv på hållbar konsumtion
Anders Wijkman, samhällsdebattör med lång erfarenhet av ideell sektor och politik

10.05-10.15 Miljörörelsen syn på hållbar konsumtion
Eva Eiderström, Chef Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen

10.15-10.20 Kort paus

10.20-10.30 Så ser vi som företag på hållbar konsumtion
Oskar Knubbe, Grundare och affärsutvecklare Vindpinad

10.30-10.40 Ett systemkritiskt perspektiv på cirkulär ekonomi
Gabriella Wulf, Forskare vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås

10.40-10.50 Klimat 2030:s arbete med ett regionalt konsumtionsmål
Lise Nordin, Klimatsamordnare Västra Götalandsregionen, och Svante Sjöstedt, Klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Västra Götalands län

10.50-12.00 Parallella workshoppar

Workshop 1: Cirkulär omställning i Västsverige 

Medverkande:

  • Josefine Cataldo, Projektledare för Cirkulär kommun, Science Park Borås
  • Hanna Martin, Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs Universitet
  • Roman Martin, Föreståndare för Centrum för Regional analys Göteborgs Universitet

Workshop 2: Hur ska den hållbara producenten och konsumenten mötas på marknaden? 

Medverkande: 

  • Fredrika Klarén Hållbarhetschef Polestar 
  • Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, Science Park Borås vid Högskolan i Borås
  • Adrian Zethraeus, Projektledare Science Park Borås
  • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

Tid: Fredag den 26:e november kl 9.30-12.00

Plats: DO-Tank Center, Science Park Borås, Skaraborgsvägen 3, Borås samt Zoom