Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Varmt välkommen till denna forumträff i samarbete med med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen (GR) och Hyresgästföreningen Västra Sverige där vi söker efter nya vägar och samarbeten för att bygga ett öppet och inkluderande samhälle. Mer information och anmälan öppnar i slutet av sommaren/början av hösten.

Plats och tid Zoom-möte, torsdag 8 oktober 8.30-12.15