Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff som denna gång arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen (GR) och Hyresgästföreningen Västra Sverige. Syftet med denna forumträff är att söka efter nya vägar och samarbeten för att bygga ett öppet och inkluderande samhälle. 

Formatet är mycket interaktivt och du kommer få vara en del av diskussioner i mindre och större grupper, där du väljer de frågeställningar du själv är mest intresserad av att lyssna på och bidra till. För att driva samtalen framåt har vi två erfarna processledare samt sakkunniga som representerar olika frågeställningar till vår hjälp. Exempel på frågor som berörs är hur bildningsrörelser i civilsamhället i Hammarkullen kan bidra till ett jämlikt samhälle, hur pandemin riskerar att slå hårdare mot boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar och om insatser i utsatta områden fungerar. 

Inledningstalare för träffen är Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) som kommer att förklara varför socioekonomisk segregation ger olika uppväxt- och levnadsvillkor och att bostad därför inte bara är en fråga om tak över huvudet. Var du har råd att bo och dina möjligheter att välja boende påverkar alla delar av livet. Dessutom berättar Anders om Delmos uppdrag och vilka statsbidrag som finns att söka. 

Varmt välkommen!

Plats och tid Zoom-möte, torsdag 8 oktober 8.30-12.15

Anmälan är stängd

Program

8.00 Registrering & tech check

8.30 Välkommen, Ulrica Gustafsson, Agenda 2030 i Väst

8.35 Uppvärmningsövning och information om dagens upplägg, Sophia Kaså och Gabriella Olofsson, nätverket Go!Create

8.50 Hur påverkar boendesegregationen annan segregation?Anders Kessling, direktör Delmos, Delegationen mot segregation

9.15 Hur ser du på ditt handlingsutrymme? Diskussion i smågrupper

9.35 Parallella reflekterande samtal. Alla samtal inleds och avslutas av sakkunniga.
(Välj ett av samtalen du vill delta i vid anmälan)

 • Hur kan bildningsrörelser bidra till ett mer jämlikt samhälle?           
  Lasse Fryk, fd universitetslektor Göteborgs Universitet, och mångårigt verksam i Hammarkullen
  Vägen till Ett samhälle – lika villkor går genom en stad med många centra som har lokala rötter, egna hållbara ambitioner och lokal ekonomi. Olika bildningsrörelser i civilsamhället i Hammarkullen väcker förhoppningar och diskuteras i detta reflekterande samtal.  Delar av Göteborgs stad, akademin och de kommunala fastighetsbolagen deltar i detta utmanande lärprojekt.
 • Kan vi snacka lite? Om bostadspolitik över partigränsen!
  Anna Jäderström (M) och Louise Åsenfors (S), kommunpolitiker och podcastare 
  Om samarbete och att förstå varandras perspektiv trots olika ideologier. Varmt välkommen till ett samtal om hur vi får människor som står långt ifrån varandra att närma sig varandra.
 • Insatser i utsatta områden – fungerar de
  Kim Roelofs, doktorand vid Malmö universitet
  Kim har tillsammans med professor Tapio Salonen analyserat svenska studier om områdesutveckling under 2000-talet och lyfter fram och diskuterar kring de lärdomar man kan dra om lokala insatser i s.k. utsatta bostadsområden som domineras av miljonprogramsområden med företrädesvis hyresrätter.
 • Social innovation i samhällsplaneringenmöjligheter och utmaningar, med exempel från Kungälvs kommun.
  Pia Christoffersson, Utvecklingsledare Kungälvs kommun
  Ta del av och diskutera erfarenheter av att utifrån de tre hållbarhetsperspektiven stärka ett socialt utsatt område i Kungälv, ett arbete som sker i samverkan med bostadsbolaget i området.
 • Boendeojämlikhet – orsaker och konsekvenser
  Martin Grander, Bostads- och urbanforskare, Malmö universitet
  Martin berättar om sin forskning om jämlikhet på bostadsmarknaden. Han kommer bland annat ta upp och diskutera frågan om bostadsförsörjning för hushåll med låga inkomster, allmännyttans roll och utveckling samt hur det ser ut med bostadssegregationen i städerna.
 • Bostadsförsörjning i Partille – en resa att arbeta tvärsektoriellt med människans behov i fokus
  David Eriksson, Projektledare och Planarkitekt, Partille kommun
  Under 2017-2019 tog Partille kommun fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hör om resan från hur man startade arbetet utan struktur, rutiner och politiska målsättningar till att vara ett framgångsexempel på hur en liten kommun kan arbeta resurseffektivt med sin bostadsförsörjning. David beskriver projektet, om möjligheter och utmaningar längs vägen, och bjuder in till diskussion.

10.05 Fikapaus

10.20 Introduktion till Open Space

10.30 Open Space i parallella samtal, utifrån deltagarnas önskemål

11.35-12.15 Summering och avslut