Visselblåsare hyllades på Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption

“Antikorruption som förutsättning för de Globala målen”. Så löd rubriken för den forumträff som Agenda 2030 i Väst bjöd in till den 21 april, i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Under träffen fick de ca 90 deltagarna lära sig mer om hur korruption försvårar för genomförandet av Globala målen samt om korruptionens utbredning och komplexitet. Dessutom fick de delta i samtal med sakkunniga med erfarenhet av antikorruptionsarbete inom olika sektorer samt vara med när den isländska visselblåsaren Jóhannes Stefánsson annonserades som mottagare av WIN WIN Award 2021.  

Att väsentligt minska alla former av korruption är ett av delmålen i Agenda 2030 (del mål 16.5). År 2019 lanserade Institutet mot Mutor i samarbete med Transparency International Sverige kampanjen Mål 0, för att visa på vikten av antikorruption som förutsättning för att nå alla de andra målen. Om detta talade Hayaat Ibrahim, Tillförordnar generalsekreterare för Institutet mot Mutor (IMM) under inledningen av Agenda 2030 i Väst forumträff. Bland annat visade hon upp en karta (se nedan) med påståenden som relaterar varje enskilt mål till korruption. På IMM:s hemsida kan du ta del av en sammanställning som beskriver kopplingen mellan korruption och varje enskilt mål ytterligare.  

Lotta Rydström, Exekutivsekreterare på Transparency International Sverige tog vid och berättade om hur de arbetar världen över med att motverka och bekämpa korruption på olika sätt. Mest känd är organisationen för det globala korruptionsindex som presenteras i början av varje år och som mäter uppskattad korruption i offentlig sektor. Indexet presenteras som en karta där länder graderas utifrån en färgskala (de med högst korruption markeras som mörkröda). Ett av Lottas budskap var dock att även om vissa länder sticker ut med ovanligt hög korruption, så har korruptionen egentligen inga gränser och involverar väldigt komplexa nätverk. Exempelvis berättade Lotta om att de stora kunderna/klienterna som tjänar på korruptionen ofta finns i länder som samtidigt ligger i toppen av korruptionsindexet (d.v.s länder med lågt uppskattad korruption såsom USA, Canada och Storbritannien). De länder som sticker ut i indexet gör ofta det för att de har en svagare offentlig sektor vilket bidrar till en ökad sårbarhet att utnyttjas av både lokala och internationella aktörer.  

Transparency International korruptionsindex 2020.Besök kartan här

Efter Hayaats och Lottas inledande presentationer bjöds deltagarna i mötet in att delta i ett samtal med någon av de sakkunniga som medverkade på forumträffen för att ge exempel på antikorruptionsarbete i praktiken inom olika sektorer. Exempelvis höll In-Anna Knutsdotter, interncontroller på Göteborgs stad, ett samtal om arbetet med stadens visselblåsarfunktion och förebyggande åtgärder som pågått sedan 2011 och Henrik Olsson, Head of operations practice på PwC Sverige berättade om hur PwC arbetar för att stötta företag i arbetet för ökad transparens i sina leverantörskedjor, kopplat till de Globala hållbarhetsmålen. Hela programmet med sakkunniga hittar du nedan.

Forumträffen avslutades med offentliggörandet av den isländska visselblåsaren Jóhannes Stefánsson, som årets mottagare av WIN WIN Award. Motiveringen från juryn lyder bland annat som följer: 

Jóhannes Stefánsson är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’The Fishrot Files’, en omfattande korruptionsskandal med rötter på Island och i Namibia. 2016 lämnade Stefánsson sin post som chef för det isländska fiskeföretaget Samherjis verksamhet i Namibia, i protest mot hur företaget otillbörligen tillskansade sig fiskekvoter mot ekonomisk ersättning. Han lever sedan dess under ständiga hot. Jóhannes Stefánsson gärning belyser vikten av att enskilda personer i näringslivet vågar ta ställning. Han har visat prov på stort mod och osjälviskhet i kampen mot maktmissbruk och korruption.” 

Läs hela motiveringen här

 Jóhannes medverkade på forumträffen och uttryckte sin stora tacksamhet för utmärkelsen: 

Det här betyder så otroligt mycket för mig, det finns knappast ord att beskriva min tacksamhet. Det var en ära att alls bli nominerad, och att också få motta priset är ett enormt erkännande för den pågående kampen med att avslöja “Fish Rot-korruptionen” i sin helhet. Det här betyder inte bara enormt mycket för mig, utan också för alla de som har gjort stora uppoffringar för att kämpa tillsammans med mig”  

Jóhannes Stefánsson

Jóhannes gav också en kort presentation om skandalen, och deltagare i mötet fick möjlighet att ställa några frågor. Ett 20-tal personer stannade kvar i ett avslutande mingel, där de fick ställa ytterligare frågor till Jóhannes samt några av de andra talarna.

Under minglet diskuterades bland annat vikten av samarbete för att bekämpa korruption. Vid intresse för fördjupat erfarenhetsutbyte och om du har idéer för hur aktörer i Västsverige tillsammans kan bidra i antikorruptionsarbetet,hör gärna av dig till Agenda 2030 i Väst. 

Program

8.45 Registrering & tech check

9.00 Välkommen och incheckning
Rebecka Jorquera, verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst och Nathalie Bödtker Lund, verksamhetschef WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

9.10 Inledningstalare
Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM)
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige

9.30 Pitch inför gruppsamtal och val av grupp

9.50 Fikapaus

10.00 Gruppsamtal med sakkunniga

  • Förutsättningar för en effektiv och legitim visselblåsarfunktion. In-Anna Knutsdotter, Interncontroller på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
  • Att bekämpa finansiell brottslighet – ekonomisk transparens och penningtvätt. Linda Hedvall, Chef för Group Compliance Monitoring på SEB
  • Överenskommelser mellan näringsliv och offentlig sektor för att stävja korruption. Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist och Cecilia Berglin, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
  • Kan nya teknologier, såsom blockchain, bygga ökad tillit och transparens i en leverantörskedja? Henrik Olsson, Head of operations practice, PwC Sverige.
  • Sverige i världen – en exportör av korruption? Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige.
  • Antikorruptionsåtgärder – ett sätt att lyckas med hållbarhetsagendan? Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet mot mutor.

10.35 Presentation av årets mottagare av WIN WIN Award

10.55 Tack och hej

11.00-11.30 Eftermingel för de som vill