Demokrati och hållbarhet i en tid av digital osäkerhet

Konferens med fokus på desinformation och dess konsekvenser för demokrati och hållbar utveckling samlade samhällsaktörer från flera sektorer på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arrangörerna Agenda 2030 i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Reväst och Win Win Gothenburg Sustainability Award skapade en engagerande och inspirerande mötesplats för att utbyta kunskap och diskutera lösningar. Dagen erbjöd bland annat filmvisning, prisutdelning, panelsamtal och workshops med flera experter inom områden så som digitalisering, journalistik, demokrati, medie- och informationskunnighet och, såklart, desinformation.

Konferensen Hur påverkar desinformation det hållbara samhället? ägde rum den 20 april hos Länsstyrelsen Västra Götaland. Bland deltagarna fanns representanter från flera olika samhällssektorer som möttes för att fördjupa sina kunskaper och dela insikter om desinformationens effekter på demokratin och hållbar utveckling. Länsöverdirektör Lisbeth Schultz var konferencier och introducerade en heldag med bland annat filmvisning, prisutdelning, panelsamtal och workshops tillsammans med flera experter. Arrangörerna Agenda 2030 i Väst, Reväst, Länsstyrelsen Västra Götaland och Win Win Gothenburg Sustainability Award skapade en engagerande och inspirerande mötesplats som fångade upp de här komplexa frågorna som vi måste ta hand om tillsammans.

“And the King Said, What a Fantastic Machine”

Konferensen inleddes med visning av den Sundance-prisade filmen “And the King Said, What a Fantastic Machine” som skildrar kamerans utveckling från Camera obscura till dagens live streams och sociala medier. Den visar även hur människan och våra samhällen har utvecklats i relation till kameran, bilden och bildmedierna. Filmen väckte många känslor och viktiga frågor om hur kommunikationsteknologi påverkar oss idag och hur den påverkan tar sig uttryck i samhället och det demokratiska samtalet, vilket visade sig i panel-och-publik-samtalet som följde efter filmvisningen.

Panelen utgjordes av filmens två regissörer Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck samt Carl Heath, senior forskare på RISE och expert på digital resiliens. I samtalet fick publiken dela med sig av sina intryck av filmen och ställa frågor till skaparna och Carl Heath. Diskussionen berörde viktiga aspekter av bildmediernas påverkan på samhällsutveckling när de utmanar hur vi för det demokratiska samtalet och hur vi relaterar till varandra.

Lovisa Ralpher, Sara Larsson och Annie Hohlfäldt från Win Win presenterar 2023 års vinnare av Win Win Gothenburg Sustainability Award och Win Win Youth Award. Foto: Anders Rudäng, Länsstyrelsen och Ella Ekborg, GMV

Hållbarhetspris till journalistkollektivet Bellingcat och Abbie Richards – forskaren som Tiktokar

Alla konferensdeltagare fick vara först i världen med att höra vilka som blir årets vinnare av hållbarhetspriset Win Win Gothenburg Sustainability Award och Win Win Youth Award när 2023 års vinnare tillkännagavs. Pristagarna uppmärksammas och hyllas för sina betydande insatser för att bekämpa desinformation. Årets vinnare av Win Win Award är journalistkollektivet Bellingcat och dess grundare Elliot Higgins. Årets vinnare av ungdomspriset Win Win Youth Award är Abbie Richards, forskare och Tiktokare med fokus på desinformation och konspirationsteorier. Prisutdelningen hålls i oktober här i Göteborg.

Källkritik räcker inte, källtilliten är minst lika viktigt

Prisutdelningen följdes av ett panelsamtal som samlade Kenny Dos Santos, grundare och ambassadör för MIK Biblioteket, Sofia Johansson, doktorand med fokus på kriskommunikation och desinformation vid Göteborgs universitet, Carl Heath, senior forskare på RISE, och Lars Tallert, utvecklingschef på Fojo Medieinstitut och grundare av Sustainable Journalism Partnership. Under samtalet diskuterade panelen desinformationens effekter på samhället och demokratin samt hur olika aktörer kan arbeta för att öka medie- och informationskunnighet och motverka desinformation.

Carl Heath, Kenny Dos Santos, Lars Tallert och Sofia Johansson under panelsamtalet. Foto: Anders Rudäng, Länsstyrelsen

Panelen betonade vikten av att arbeta aktivt för att motverka desinformation och öka medie- och informationskunnigheten. För att rusta oss mot desinformation måste vi stärka oss tillsammans. Det innebär att vi bör lära oss om källkritik och att ifrågasätta information även från betrodda källor så som nära och kära, ”det kan inte bar gå på autopilot”. Var och en bör engagera sig i att utbilda sig själva och andra om desinformation och konsekvenserna av den. Men också att vi behöver också en medvetenhet om våra egna och andras digitala beteenden. Utöver källkritiken behöver vi också fokusera på källtilliten. Hur kan vi lära oss att identifiera och känna igen en trovärdig och seriös aktör?

Dessutom lyftes vikten av att stärka det journalistiska arbetet och att främja hållbar journalistik som ett sätt att motverka desinformation. En journalistik som faktiskt bygger visionen av en samtid och framtid som är hållbar och journalister som faktiskt ställer makthavarna mot väggen i de frågor som är av vikt för ett mer hållbart samhälle.

Den som äger, formar och förstår vår data och som designar våra digitala tjänster, formar också vårt digitala samhälle – Carl Heath, senior forskare vid RISE, under eftermiddagens föreläsning.

Interaktiv eftermiddag

Eftermiddagens workshop erbjöd en mer interaktiv och engagerande upplevelse för deltagarna. Carl Heath tillsammans med Andreas Edevald, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, varvade korta föreläsningar med gruppdiskussioner runt borden. Andreas presenterade de aktörer som Myndigheten för psykologiskt försvar har identifierat som främsta hot mot Sverige vad gäller otillbörlig informationspåverkan och exempel på vilka metoder de använder. Blandningen av varvade föreläsningar och gruppdiskussioner gav alla medverkande möjligheten att direkt sätta den nya kunskapen i ett sammanhang tillsammans med sina bordsgrannar utifrån varje persons roll och yrke. En god möjlighet för deltagarna att knyta nya kontakter samt dela erfarenheter och insikter.

Se programmet från konferensen här