Konferens: Hur påverkar desinformation det hållbara samhället?

Digitalisering, internet och kommunikationsteknik har revolutionerat hur vi interagerar med varandra. Människor, kunskap, idéer och kultur från hela världen är ständigt närvarande i din ficka och bara ett knapptryck bort. Det här har inneburit stora framsteg för människors möjlighet att hitta likasinnade och tillsammans belysa dolda orättvisor och kräva sina rättigheter. Men de senaste åren har utvecklingens baksidor blivit alltmer påtagliga.

Desinformationskampanjer används för att spä på skadlig polarisering mellan enskilda människor och hela grupper. Vi påverkas till att tolka våra politiska motståndare, händelser och åsikter på ett sätt som skapar intolerans och konflikt. Ständigt uppkopplade är vi ständigt mottagliga och sårbara för desinformation.

För att värna om vår sammanhållning, tolerans och demokrati behövs lösningar som stärker den nya teknikens positiva sidor och stävjar sårbarheten för desinformation. Vi måste vi bygga ett hållbart samhälle med stark motståndskraft som samtidigt värnar om all den frihet internet ger oss.

________

Välkommen till konferens om desinformations påverkan på hållbar utveckling, av Agenda 2030 i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Reväst och WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. För att få en djupare förståelse för desinformation samt dess påverkan på vår samhällsutveckling och förmåga att bygga ett hållbart samhälle kommer vi utforska frågor så som: Vad innebär desinformation i den digitaliserade demokratin? Vilka är drivkrafterna och aktörerna bakom? Hur kan vi bygga ett hållbart försvar och motverka att desinformation sprids?

Datum och tid: 20 april 2023 kl. 08:30-15:00
Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg.

Förmiddagssessionen 8.30-12.00

Dagen inleds med visning av den Sundanceprisade filmen Fantastic Machine, som skildrar kamerans historia och dess makt över människan. Efter filmvisningen hålls ett panelsamtal om desinformation och samhällsskydd. Här kommer experter och sakkunniga att diskutera vad desinformation är, hur den sprids och hur vi kan skydda oss från den. Dessutom kommer vinnarna av WIN WIN Award och WIN WIN Youth Award att tillkännages.

Regisörerna till Fantastic Machine, Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck, kommer vara på plats för att presentera filmen samt hålla en interaktiv övning med publiken. Därefter är det dags att kungöra årets vinnare av WIN WIN Award och WIN WIN Youth Award som valts ut av prisets jury för sina framstående insatser på årets tema ”Fighting disinformation” (sv. Motverka desinformation). Det efterföljande panelsamtalet med experter inom desinformation kommer reda i frågor som berör resiliens och försvar av våra gemensamma institutioner och demokratiska principer. I panelen deltar Carl Heath, senior forskare vid RISE samt utbildare vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Kenny Dos Santos, grundare av MIKbiblioteket, Sofia Johansson doktorand med fokus på kriskommunikation och desinformation vid Göteborgs universitet, och Lars Tallert, utvecklingschef på Fojo medieinstitut och grundare av Sustainable Journalism Partnership.

Förmiddagen modereras av Ann-Charlotte Horgby, Länsstyrelsens kommunikationschef.

Eftermiddagssession 12.00-15.00

Under konferensens andra del finns möjligheten för ett urval av personer att få ännu mer fördjupning i desinformation och praktiska åtgärder för att bekämpa den. Med utgångspunkt i drivkrafterna bakom desinformation och de psykosociala förutsättningarna som möjliggör den, söker vi tillsammans efter effektiva försvar genom att dela våra erfarenheter med varandra och experter på området. Talare under eftermiddagen är Carl Heath, och Andreas Edevald, Myndigheten för psykologiskt försvar.

Du anmäler ditt intresse för att delta på den fördjupande eftermiddagssessionen i anmälningsformuläret. Så snart som möjligt återkommer vi till dig så att du kan bekräfta ditt intresse och anmäla dig till eftermiddagen.

Föranmälan krävs och du kommer att behöva styrka sin identitet på plats.

Se programmet och anmäl dig här