Agenda 2030 i Väst forumträff: Skogens värde i ett förändrat klimat

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om skogens värde i ett förändrat klimat, den 9 september. Forumträffen arrangeras digitalt, via Zoom.

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Så lyder visionen för den nationella skogsstrategi som antogs av regeringen i maj 2018. I arbetet med att förverkliga strategin har regionala aktörer en viktig roll. Just nu pågår arbetet med att förverkliga den nationella strategin i Västra Götaland. 

Det är vi med ett skogligt intresse, i företag, offentlig sektor, föreningsliv och akademi som kan göra skillnad i förverkligande av strategin.

Denna forumträff riktar in sig på två av strategins fem fokusområden: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta samt Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. En central frågeställning är hur vi i Västra Götaland kan förvalta de möjligheter som skogen ger för att gå från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad och ta största möjliga hänsyn till de 17 Globala målen för hållbar utveckling. För att ge mer kunskap om frågorna deltar forskare och representanter för näringsliv och offentlig sektor i Västsverige. Och förhoppningsvis du!

Medarrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland.
Tid: 9 september, 8-12.30
Plats: Zoom-möte

ANMÄL DIG HÄR

Program

8.00 Registrering & tech check

8.30 Välkommen, Ulrica Gustafsson, Agenda 2030 i Väst

8.35 Skogsstrategin kopplad till Agenda 2030, Karin Stenlund, Fyrbodals Kommunalförbund

8.45 Presentationer, del 1

  • Skogens roll ur ett klimatperspektiv, Sofia Backéus, Lantbrukarnas riksförbund LRF
  • Biomassans roll i klimatomställningen, Anders Eriksson, Skogforsk
  • Västra Götalands skogar ur ett klimatperspektiv. Åsa Kasimir, Göteborgs universitet

9.45 Fikapaus

10.00 Presentationer, del 2

  • Skogens möjligheter idag och imorgon i ett förändrat klimat. Malin Pettersson, Södra
  • Innovationer ifrån skogen, Erik Dahlén, Paper Province
  • Mångbruk av skogen. Erik Hjärtfors, Wood Design – Lövsjö Loghouse

11.00 Fikapaus

11.15 Workshop: Skogens värde i Västra Götaland, frågeställningar och idégenerering på samverkansprojekt.

12.25 Avrundning Karin Stenlund

12.30 Avslut och mingel för de som vill

Foto av Gustav GullstrandUnsplash