GAME-dagen 2017

Inspiration, hopp och energi är de tre ord som bäst beskriver det samlade intrycket från deltagarna på 2017-års GAME-dag, som arrangerades på Hotel Riverton i Göteborg 18 oktober.

Temat för konferensen var GAME-changers för hållbarhet – hur driva utvecklingen och gå före, och bjöd på föreläsningar och panelsamtal med representation från såväl näringsliv, akademi, politiken och civilsamhället.

Mattias Bäckmark, affärsutvecklingschef på Preem berättade om företagets stora satsningar på förnybart bränsle som 2030 förväntas stå för ca 70% av företagets lönsamhet. Johanna Lakso från klimat- och ungdomsorganisationen PUSH presenterade tre GAME-changers där unga just nu aktivt driver på för förändring, och key note Göran Carstedt talade om hållbar utveckling som vår tids stora ledarskapsutmaning och framförde bland annat vikten av ett engagemang som sitter i magen och känns meningsfullt. Se intervju med Göran från GAME-dagen ovan.

Katarina Gårdfelt, föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, representerade akademin i ett samtal om quadruple-helix samverkan, där hon bland annat lyfte fram vägledningsmaterialet Stakeholder interaction in research processes som GMV har varit med att tagit fram för att hjälpa forskare att bättre nå ut med sina resultat, bland annat till näringsliv och politiken. I panelen medverkade också styrelseproffset Marianne Dicander, regionrådet och ordförande för miljönämnden i Västra Götaland, Kristina Jonäng (C), och Johanna Lakso från PUSH Sverige. Moderator var Kajsa Dahlsten på Business Region Göteborg och en veteran i GAME-sammanhang.


GAME dagen har gett energi och inspiration. Inte bara att ta med till jobbet utan även till familj och vänner. Det kommer att göra resan till år 2030 både rolig och meningsfull.

Åsa Wilske, dåvarande ordförande i GAMV