50 publikplatser till vår årliga konferens

Ett Västsverige där ingen lämnas utanför

Nu har vi glädjen att meddela att 50 personer bjuds in som publik till första dagen av vår årliga konferens. Sista chansen att anmäla ditt intresse för att medverka på plats är 30 september.  Missa inte detta tillfälle att fördjupa dig i hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa att ingen lämnas utanför.  

Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.

Konferensen arrangeras under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 19:e oktober kl 9.00-12.00, samt onsdag 20:e oktober kl. 9.00-11.30 (ca-tider) 

Plats:   Västsvenska Handelskammaren, samt Zoom meetings. 
Första dagen av konferensen arrangeras med en fysisk publik på 50 personer (+ talare och arrangörer) med resten på Zoom. För att se till att deltagare i Zoom deltar på lika villkor har vi anlitat såväl en fysisk som digital moderator. 

Vem får delta på plats?
Vi kommer att välja ut vilka som bjuds in att närvara på plats baserat på vilken organisationstyp du representerar samt i viss mån också andra faktorer. Målsättningen är att ha en bra blandning av deltagare både digitalt och fysiskt för att skapa bra förutsättningar för nya möten. Du som erbjuds en plats får ett mail om detta i god tid innan konferensen, där du kommer behöva bekräfta din medverkarn en extra gång. Alla som anmäler intresse placeras på en reservlista och kan komma att erbjudas plats om det blir återbud. 

Bekräftade talare 19/10

9.00-12:00 Gemensamt programspår 

 • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare, Agenda 2030 i Väst
 • Fredrika Klarén, Hållbarhetschef, Polestar och ordförande Agenda 2030 i Väst
 • TBA, Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Viveca Reimers, Avdelningschef social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
 • Albert Askeljung, Policy Specialist, UNDP Sverige
 • Martin Henning, Professor i företagsekonomi, Göteborgs Universitet
 • Kerstin Söderström, Projektledare, Glokala Sverige
 • Lotta Säfström, VD Stadsmissionen
 • Moderator: Sophia Kaså, Processledare Katalysator
 • Digital moderator: Lovisa Jacobsson, Business Innovator, We are Laja

Bekräftade talare 20/10 

 9.00 – 9.20 Gemensam introduktion

 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

9.20-10.45 Parallella sessioner 

 1. Digitalisering för alla – hur ökar vi äldres digitala delaktighet? 
 • Maria Larsson, Samordnare för kraftsamling digitalisering Västra Götalandsregionen (temaledare)
 • Madelene Alfinsson, Verksamhetsutvecklare för Välfärdsteknik at Borås Stad
 • TBA, Högskolan i Skövde

2. Inkluderande arbetsliv

 • Sven Bartilsson, Senior Advisor Coompanion Göteborgsregionen (temaledare)
 • Sofia Klingberg, Inclusion and Diversity Manager, Afry
 • Naheel Mohra , Civilingenjör och biträdande projektledare, Afry
 • Marianne Öberg-Håkansson, Biträdande projektledare, Akademikerförbundet SSR  

3. How do we create a culture that stands up against corruption and protect the whistleblower? 

Denna session är på engelska och arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV i samarbete med Quality of Governance Institute vid Göteborgs Universitet.

 • Caroline Petersson, Projektledare Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV (temaledare)
 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Aksel Sundström, Docent i Statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • In- Anna Knutsdotter, Interncontroller, Göteborgs Stad
 • Peter Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet
 • Anna Persson, Docent i Statsvetenskap, Göteborgs universitet

4. Kompetensomställning till 2030

 • Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg- Kompetensförsörjning och Regional samverkan, Business Region Göteborg (temaledare)
 • Åsa Vikner, Chef kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren
 • Anders Pettersson, Chef för Göteborgsregionens kompetensnav
 • Carina Falkewall , Avdelningschef Arbetsmarknad, Göteborgs Stad