50 publikplatser till vår årliga konferens

Ett Västsverige där ingen lämnas utanför

Nu har vi glädjen att meddela att 50 personer bjuds in som publik till första dagen av vår årliga konferens. Missa inte detta tillfälle att fördjupa dig i hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa att ingen lämnas utanför.  

Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.

Konferensen arrangeras under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 19:e oktober kl 9.00-12.00, samt onsdag 20:e oktober kl. 9.00-11.30 (ca-tider) 

Plats:   Västsvenska Handelskammaren, samt Zoom meetings. 
Första dagen av konferensen arrangeras med en fysisk publik på 50 personer (+ talare och arrangörer) med resten på Zoom. För att se till att deltagare i Zoom deltar på lika villkor har vi anlitat såväl en fysisk som digital moderator. 

Vem får delta på plats?
Målsättningen är att ha en bra blandning av deltagare både digitalt och fysiskt för att skapa bra förutsättningar för nya möten. Du som erbjuds en plats får ett mail om detta i god tid innan konferensen, där du kommer behöva bekräfta din medverkarn en extra gång. Alla som anmäler intresse placeras på en reservlista och kan komma att erbjudas plats om det blir återbud. 

Program 19/10

8.30-9.00 Registrering, frukost och mingel

Observera att mingel organiseras även för digitala deltagare
Digital moderator: Lovisa Jacobsson, Business Innovator, We are Laja

9.00-09.15  Hej och välkomna

 • Fredrika Klarén, Hållbarhetschef Polestar och ordförande för Agenda 2030 i Väst
 • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst
 • Sophia Kaså, Processledare Katalysator och dagens moderator

09.15-09.50 Block 1: Internationell och nationell utblick

 • Globala målen i skuggan av pandemin – en global utblick 
  Albert Askeljung, Policy Specialist, UNDP Sverige
 • Polariserade regionala arbetsmarknader – också i Sverige? 
  Martin Henning, Professor i ekonomisk geografi, Göteborgs Universitet 
 • Bikupor och frågestund

9.50-10.00 Paus

10.05-10.50 Block 2: Lokal och regional utblick

 • Utvärdera, rapportera och dela – svenska kommuner följer upp sitt Agenda 2030-arbete 
  Kerstin Söderström, Projektledare för Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet 
 • Det goda livet – för varje människa
  Viveca Reimers, Avdelningschef social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
 • Titel TBA
  Nardono Nimpuno, Enhetschef för Miljö- och klimatsamverkan, Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Frågestund

10.50-11.10 Paus med mingel

11.10-12.10 Block 3: Från utanförskap till innanförskap

 • Fattigdomen och de som faller emellan
  Lotta Säfström, Direktör och VD Stadsmissionen
 • Vägen till innanförskap
  Ali Tabrizi, Utvecklingschef social hållbarhet i Biskopsgården, Bostadsbolaget i Göteborg
 • Gruppdiskussioner

12.10-13.00 Mingel eller take-way lunch för fysiska deltagare

Program 20/10

 9.00 – 9.20 Gemensam introduktion

 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

9.20-10.45 Parallella sessioner 

1. Digitalisering för alla – hur ökar vi äldres digitala delaktighet?

Digitaliseringen medför stora möjligheter och digitala tjänster blir allt mer viktiga för att möta välfärdsutmaningarna vi står inför. Men trots nyttan med digitaliseringen växer gapet mellan de som använder digitala tjänster och de som är i ett digitalt utanförskap. För många äldre skulle digitala tjänster kunna skapa ett stort värde och vi behöver därför gemensamt hitta metoder och tillvägagångssätt för att inkludera alla äldre i digitaliseringen.  

 • Temaledare: Maria Larsson, Samordnare för kraftsamling digitalisering Västra Götalandsregionen (temaledare)
 • Eva Söderström, Biträdande professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
 • Lena Dahlberg , Verksamhetsutvecklare för Välfärdsteknik at Borås Stad

2. Inkluderande arbetsliv

Ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för att vi ska nå Agenda 2030 och för att skapa verkligen inkludering krävs det att vi ser inkludering som ett mångfacetterat begrepp, där flera faktorer samspelar. Det handlar bland annat om att ta vara på den kompetens som utrikesfödda kommer med till Sverige, om att utforma våra arbetsplatser på ett inkluderande sätt och att skapa arbetstillfällen för personer som av andra skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Workshoppen inleds med presentationer och berättelser från projekt och verksamheter som aktivt arbetar med inkluderingsfrågor och deltagarna kommer sedan I smågrupper diskutera och identifiera åtgärder för att arbetsplatser ska bli mer inkluderande eller bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.  

 • Temaledare: Sven Bartilsson, Senior Advisor Coompanion Göteborgsregionen 
 • Sofia Klingberg, Inclusion and Diversity Manager, Afry
 • Naheel Mohra, Civilingenjör och biträdande projektledare, Afry
 • Marianne Öberg-Håkansson, Biträdande projektledare, Akademikerförbundet SSR
 • Dolores Kandelin Mogard, Projektledare, Akademikerförbundet SSR
 • Petra de Boer, Kommunikatör och processledare, Vägen ut! kooperativen

3. How do we create a culture that stands up against corruption and protect the whistleblower?

Too often those who take action towards corruption put their own career or even life at a great risk. Since the whistleblower Jóhannes Stéfansson stepped back from his management position within the Icelandic fishing company Samherijs in Namibia in 2016 and subsequently revealed a widespread corruption scandal, he has been living under constant threats. In this roundtable discussion we invite you to contribute with your experiences about the importance of whistleblowers and to discuss what individuals, organizations and society can do to support those that stand up against corruption. The discussion will start by short presentations by invited experts with particular experience in the topic, followed by groups discussions and a Q&A with our special guest Jóhannes Stéfansson. 

 • Temaledare: Caroline Petersson, Projektledare Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV 
 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Aksel Sundström, Docent i Statsvetenskap, Göteborgs Universitet
 • In- Anna Knutsdotter, Interncontroller, Göteborgs Stad
 • Peter Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet
 • Anna Persson, Docent i Statsvetenskap, Göteborgs Universitet

4. Kompetensomställning till 2030

Vilka samhällsförändringar kommer driva kompetensomställningen för att uppnå Agenda 2030? Vilken roll och ansvar  har arbetsgivare respektive arbetstagare och hur kan vi få fler arbetsplatser att lyfta frågan om framtidens kompetens-försörjning? Hur skapar vi bättre förutsättningar för att få människor ut på arbets- marknaden? Frågorna är stora och  många, men det står tydligt klart att den nuvarande ordningen måste förbättras för att möte behoven av ny kompetens nu och framöver.    

 • Temaledare: Anna- Lena Johansson, Verksamhetsstrateg för kompetensförsörjning och regional samverkan, Business Region Göteborg 
 • Åsa Vikner, Chef kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren
 • Anders Pettersson, Chef för Göteborgsregionens kompetensnav, Göteborgsregionen (GR)
 • Carina Falkewall, Avdelningschef arbetsmarknad, Göteborgs Stad