Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst 2021, 19-20 oktober

Ett Västsverige där ingen lämnas utanför

Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor och ett centralt ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi lite djupare på hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa just detta. 

Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.

Konferensen arrangeras under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 19:e oktober kl 9.00-12.00, samt onsdag 20:e oktober kl. 9.00-11.30 (ca-tider) 

Plats:  Konferensen arrangeras huvudsakligen digitalt, via Zoom meetings. Vi planerar dock att erbjuda en begränsad publik att delta på plats hos Västsvenska Handelskammaren under tisdagen. 

Bekräftade talare 19/10

9.00-12:00 Gemensamt programspår 

 • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare, Agenda 2030 i Väst
 • Fredrika Klarén, Hållbarhetschef, Polestar och ordförande Agenda 2030 i Väst
 • Mikael Cullberg, Kanslichef, Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Viveca Reimers, Avdelningschef social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
 • Albert Askeljung, Policy Specialist, UNDP Sverige
 • Martin Henning, Professor i företagsekonomi, Göteborgs Universitet
 • Kerstin Söderström, Projektledare, Glokala Sverige
 • Lotta Säfström, VD Stadsmissionen
 • Moderator: Sophia Kaså, Processledare Katalysator

Bekräftade talare 20/10 

 9.00 – 9.20 Gemensam introduktion

 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Moderator: Sophia Kaså, Processledare Katalysator

9.20-10.45 Parallella sessioner 

1. Digitalisering av samhället

 • Maria Larsson, Samordnare för kraftsamling digitalisering Västra Götalandsregionen (temaledare)

2. Inkluderande arbetsliv

 • Sven Bartilsson, Senior Advisor Coompanion Göteborgsregionen (temaledare)
 • Sofia Klingberg, Inclusion and Diversity Manager, Afry

3. Antikorruption

 • Caroline Petersson, Projektledare Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV (temaledare)
 • Jóhannes Stefánsson, Visselblåsare och mottagare av WIN WIN Sustainability Award 2021
 • Aksel Sundström, Docent i Statsvetenskap Göteborgs, Universitet
 • In- Anna Knutsdotter, Interncontroller, Göteborgs Stad
 • Peter Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet

4. Kompetensomställning till 2030

 • TBA (temaledare)
 • Åsa Vikner, Chef kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren
 • Anders Pettersson, Chef för Göteborgsregionens kompetensnav

10.45-11.30 Gemensam avslutning (ca-tider)