Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst 2022

Ett stort tack till alla er som deltog den 22 och 23 november då Glokala Sverige, CSR Västsverige och Agenda 2030 i Väst anordnade två dagar med fokus på Agenda 2030! 

Sedan Agenda 2030 antogs har nu halva tiden gått till år 2030. Under dessa år har mycket gjorts men mycket finns också kvar att göra och behovet av att integrera hållbarhetsarbetet i all verksamhet samt att gemensamt öka takten för omställningen till ett hållbart samhälle blir allt tydligare. Temat för årets konferens bygger därför på Glokala Sveriges konferenstema Mötesplats Agenda 2030 för att accelerera omställningen genom erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Carolina Klüft, konferencier, Caroline Byh, kommunikations- och samverkansansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, Sofia Hedström, verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst, Helena Jönsson, utbildningsansvarig Glokala Sverige

För oss var det två event fyllda av inspiration, ny kunskap och ökad motivation till ett fortsatt arbete för hållbar utveckling. Glokala Sveriges årliga konferens Mötesplats Agenda 2030, som modererades av Carolina Klüft och i år samverkade med Agenda 2030 i Väst, var sprängfylld med programpunkter kring samverkan, inblickar i olika kommuners arbete med Globala målen, forskning, filmer om Globala målen, och möten mellan deltagarna online samt alla talare som lyckats trotsa snöstormen och ta sig till studion i Stockholm. Dagen avslutades med ”Baraye”; låten som fått ge röst åt protesterna i Iran. (https://www.youtube.com/watch?v=B6It-ua6mwY) Inte ett öga i studion var torrt när kamerorna släcktes och musiken ebbade ut.

Läs en fördjupande sammanfattning av dag 1 (22 nov) här

Bubblande samtal satte också tonen för konferensen på Yesbox i Göteborg den 23 november som genomfördes av Agenda 2030 i Väst tillsammans med CSR Västsverige. Även denna dag med ett intressant program som Anna Simmons från CSR Västsverige ledde med varm hand. Dagen kickstartade med en inblick i Nationella Agenda 2030 samordnarens arbete med att samla verktyg som underlättar hållbarhetsarbetet. Därefter fick vi möjlighet att fördjupa oss i hur vi kan arbeta praktiskt med hållbar utveckling och Globala målen. Det blev en förmiddag fylld av möten, dialog och att dela för att lära med en spännande panel av olika samhällsaktörer och workshopar om metoder och verktyg för genomförande av Agenda 2030. Det stora engagemanget och samtalen som flödade från början av dagen till lunchen avslutats ger hopp om framtiden.

Läs en fördjupande sammanfattning av dag 2 (23 nov) här

Vi lämnar därför dessa dagar med en stark tro på engagemanget som finns i alla delar av samhället för hållbar utveckling. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för hållbar utveckling och att uppnå Globala målen!

Program

22 november (heldag, digital)

Tisdag 22 november är det dags för Glokala Sveriges årliga heldagskonferens Mötesplats Agenda 2030 i samarbete med Agenda 2030 i Västs årskonferens. Mötesplats Agenda 2030 arrangeras digitalt med en fysisk uppföljningsträff i Göteborg den 23 november arrangerad av Agenda 2030 i Väst och CSR Västsverige.

Mötesplats Agenda 2030 syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030 och riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i Glokala Sverige, våra samarbetsparter och nätverket Agenda 2030 i Väst.Programmet erbjuder intressanta talare, panelsamtal, aktuell forskning, uppföljning och samverkan om Agenda 2030, goda exempel från kommuner och regioner, samt tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Axplock av medverkande och programpunkter på årets Mötesplats Agenda 2030: konferens 2022

 • SKR:s nya vd Palle Lundberg i samtal med moderator Carolina Klüft
 • Nationella samordnaren för Agenda 2030; Gabriel Wikström
 • Cecilia Tengroth, Svenska FN-förbundets generalsekreterare i samtal med  Johan Lilja, ICLD:s generalsekreterare.
 • SKR:s Åsa Thörne berättar om satsningen ”Modellkoncept för jämställdhet” och dess betydelse för arbetet med Agenda 2030.
 • Jan Pettersson, professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet och Co Chair SDSN Northern Europe, berättar om hur det lokala arbetet med Globala målen går kopplat till nya verktyg för att underlätta kommuners analyser av den lokala måluppfyllelsen inom respektive Globalt mål och därigenom effektivisera arbetet med Agenda 2030. Vi får en exklusiv inblick i arbetet med att anpassa det internationella SDG index för regionala och kommunala perspektiv med nedslag i resultat från olika kommuner.”
 • Sara Brorström, forskare Gothenburg Research Institute (GRI) vid Göteborgs universitet, berättar om hur kommuner och regioner bör organisera sitt hållbarhetsarbete.

Flera kommuner och regioner berättar om sitt arbete med Agenda 2030. Några exempel:

 • Ljusdal berättar om hur de rapporterar sitt hållbarhetsarbete i Stratsys.
 • Järfälla berättar om sitt arbete med klimatanpassning.
 • Region Sörmland berättar om sitt arbete med hållbarhetskommunikation och ger exempel från kollektivtrafiken.
 • Strängnäs berättar om sitt arbete med ökat medborgarinflytande med fokus på unga.
 • Region Örebro län berättar om ett uppdrag kring implementering av styrande dokument kopplat till hur de arbetar med mat och måltider för att göra skillnad.
 • Region Gotland pratar om sitt partnerskap med Kibaha i Tanzania i ett samtal med Felicia Wede från ICLD.
 • Vadstena berättar om hur Agenda 2030 genomsyrar kommunens arbete, hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till sina medborgare.
 • Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten berättar om ett gemensamt verktyg för att prioritera i Agenda 2030-arbetet som Länsstyrelsen utvecklat.

Till detta tillkommer bland annat flera stunder av gemensamt nätverkande där deltagarna möts en och en under korta videosamtal samt mentifrågor och förhoppningsvis ett stort engagemang i konferenschatten som modereras hela dagen av Glokala Sverige.

Tillsammans med er skapar vi en interaktiv konferens! Varmt välkomna!

Fler medverkande tillkommer. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Plats: Digitalt (länk kommer att skickas ut till anmälda)

Tid: 08:30-16:00

23 november (halvdag, fysisk)

Den 23 november erbjuder Agenda 2030 i Väst tillsammans med CSR Västsverige en fysisk träff där vi bygger vidare på konferensen den 22 november. Den 23 november bjuds ni in till en halvdag där vi kommer att utgå ifrån aktuella frågeställningar kopplade till arbetet med att ställa om samt hur vi kan stärka vårt arbete med att dela för att lära, för att tillsammans möjliggöra förändring. Under dagen undersöker vi också hur vi kan väva in olika verktyg i vårt pågående hållbarhetsarbete. 

Programmet erbjuder panelsamtal, inblick i olika praktiska verktyg, nätverkande och ett interaktivt erfarenhetsutbyte.

08:30 Konferensen öppnar

9.00 Välkommen

 • Anna Simmons, Projektledare CSR Västsverige, konferensier

9.10 – 9.20 Introduktion

 • Emma Sterky, Kanslichef hos Nationella samordnaren för Agenda 2030 berättar om metoder och verktyg för att underlätta hållbarhetsarbete (digitalt)

9.20-10.00 Panelsamtal om att arbeta med hållbar utveckling i praktiken tillsammans och enskilt

 • Panel: Karin Bjerner Utvecklingsledare Miljöförvaltningen på Göteborgs stad, Lisa Isakson Head of Communication & Sustainability Greenfood, Johan Holmén Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers, Sven Bartilsson Senior advisor Coompanion Göteborg, Jessica Nauckhoff CEO Sätila Impact Investment

10.00  Presentation av workshops

10.10-10.30 Paus

10.30-11.40 3 st parallella workshops:

 • SDSN North – Få möjlighet att testa SDG Impact Assessment Tool – ett gratis självskattningsverktyg för att beskriva påverkan på globala målen. Läs mer: SDG Impact Assessment Tool 
 • Nordregio och Bärkraft på Åland – Hur kan man stärka sitt arbete med stakeholder interaction? Vi får en inblick i hur Åland jobbar med att inkludera företag och samhälle för att förverkliga sin utvecklings- och hållbarhetsagenda samt diskuterar hur vi kan arbeta med samverkan. Läs mer: Nätverket | Bärkraft
 • CSR Västsverige – Dela för att lära med fokus på att kartlägga sitt nuläge, och arbeta med väsentlighetsanalys. Goda exempel från verksamheter. Läs mer: CSR Västsverige

11.40-12.00 Sammanfattning och reflektion 

12.00-13.00 Mingellunch

Plats: Yesbox, Gamlestadsvägen 4, Hus, B13, 415 02 Göteborg

Tid: 08:30-13:00 inklusive mingellunch