Sista chansen att anmäla dig till årlig konferens med Agenda 2030 i Väst, 2020

Varmt välkommen till årets konferens med Agenda 2030 i Väst 4-5 november som arrangeras helt digitalt under två halvdagar. Vi bjuder på ett fullmatat program med inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar, tillfälle att nätverka och workshoppar. Sista anmälningsdag är måndag 2/11.

Det råder inga tvivel om att pandemin har försvårat våra möjligheter att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men kriser kan också innebära en unik möjlighet för förändring. Redan nu ser vi hur krisen gett upphov till ny kunskap, nya incitament och nya argument för behovet av att ställa om till ett mer resilient och hållbart samhälle. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst tar vi avstamp i några av dessa lärdomar och riktar in oss på hur vi på bästa sätt drar nytta av dem i vårt fortsatta arbete.

Med oss har vi som vanligt en bred palett av talare från såväl näringsliv, akademi, offentlig- och idéburen sektor. Talare för årets konferens är bland annat Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare, Kristina Körnung, utvecklare på samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen, Albert Askeljung, projektledare på UNDP:s nordiska kontor och Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars som är med i Green Recovery Alliance. 

En nyhet för i år, som möjliggörs av att konferensen blir digital, är att vi under delar av dag 1 bjuder på tre parallella sessioner där du får välja det tema du är mest intresserad av. Under konferensens kan du som vill fördjupa dina kunskaper ännu mer, delta i någon av de worskhoppar vi erbjuder som en del av konferensen. Nedan hittar du mmer information om talare och program, samt länk till anmälan.

När & var: Onsdag 4:e november kl. 8.30-12.15 (registrering och mingel från 8.00), samt torsdag 5:e november kl. 13.00-16.00

Hur: Konferensen arrangeras i Zoom, från en studio på Chalmers Conference Centre. Som deltagare i Zoom kommer du vid flera tillfällen under konferensen att få diskutera och nätverka i mindre grupper. 

Sista anmälningsdag är måndag 2/11

137 personer samlades i Skövde den 20 november för Agenda 2030 i Väst årliga konferens 2019. I år möts vi digitalt, men med förhoppningsvis samma höga energi och engagemang. Foto: Hugo Gustafsson/Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Program 4/11

8.00 Registrering & ice-breakers

8.30-11.00 Presentationer och gruppdiskussioner

 • Hej & välkommen
  Fredrika Klarén ordf Agenda 2030 i Väst och Polestar, Jan Pettersson föreståndare Göteborgs Centrum för hållbar utveckling, GMV och Sophia Kaså, Processledare Katalysator och dagens moderator
 • Internationell utblick: Hur påverkas våra möjlighet att nå de globala målen av pandemin och vad kan vi lära oss av krisen för att lyckas bättre?
  Albert Askeljung, Policy Specialist, UNDP
 • Hur har Sveriges arbete med de Globala målen påverkats, och hur växlar vi upp tempot?
  Gabriel Wikström, Nationell Agenda 2030-samordnare
 • Lärdomar från Västra Götalandsregionen för hållbar omställning
  Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör VGR och
 • Social resiliens och covid-19: En analys inom social hållbarhet
  Kristina Körnung, Utvecklare på samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • How a green recovery from the corona pandemic can accelerate the drive towards sustainable mobility.  
  Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars


11.00-12.15 Tematiska sessioner och summering

Samtliga dessa sessioner tar avstamp i corona-krisen och fokuserar på lärdomar för hållbar omställning och ökad resiliens.

 • När det knakar i systemfogarna: Insikter om vår försörjningsförmåga.
  Robin Kalmendal regionutvecklare Västra Götalandsregionen (moderator), Christel Cederberg, forskare inom hållbar mat- och bioenergiproduktion vid Chalmers , Christina Rydebrink, Sverigechef Essity, Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst, Nardono Nimpuno, Innovationsledare Innovatum och Ways2Taste
 • Nya incitament för cirkulära affärsmodeller inom textilindustrin.
  Erik Valvring, Innovationsstrateg Högskolan i Borås/Science Park Borås (moderator), Jonas Larsson, Universitetslektor, Textilhögskolan/Högskolan i Borås. Felicia Lundberg, Projektledare XV Production m.fl
 • Stärkt samverkan för social hållbarhet
  Kristina Körnung, Utvecklare på enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Västra Götaland (moderator). Göran Henriksson,
  Samhällsmedicinsk rådgivare Västra Götalandsregionen
  , Olle Lundberg, professor Stocksholms universitet och ledamot för Jämlikhetskommissionen, Anna Nyman- Holgersson, Folkhälsostrateg och Sanna Lannesjö, Intregrationsstrateg Lysekils kommun, Daniel Fyhr, Säkerhetssamordnare Tranemo kommun

Program 5/11

13.00-16.00 Workshoppar och avslut

Du kommer ha möjlighet att välja mellan följande två workshoppar. Observera att worskhop 2 har begränsat antal platser.

1. Decade of delivery – från ord till handling
Arrangör: Glokala Sverige*

Allt fler tar in Agenda 2030 i lednings- och styrdokument. Men vad händer sedan? Hur gör vi verkstad och när gör vi skillnad? Glokala Sveriges deltagare frågar ofta ”Hur tar vi nästa steg?”. Många har börjat den resan, andra vill ha input och inspiration.
I den här workshopen tas följande upp :

 • Exempel på befintliga verktyg, standarder och nyckeltal
 • Goda exempel på genomförande i kommuner och regioner
 • Utmaningar och vägar att ta sig an dem
 • Effektiv kommunikation

Målet är att dela erfarenheter, goda idéer och angelägna frågor som kan tas med i Glokala Sveriges fortsatta utvecklingsarbete. Workshoppen utgår från kommunala och regionala exempel men välkomnar alla som är intresserade av implementering av och kommunikation om Agenda 2030.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Läs mer här

2. Gör en SDG impact assesment.
Arrangör: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

På denna workshop får du använda dig av kunskapsverktyget SDG impact assesment tool för att utvärdera vilka möjliga effekter en viss satsning eller utveckling har på alla de 17 Globala målen. Vi kommer att utgå ifrån frågeställningar baserade på de tematiska sessioner från dag 1 av konferensen, där du får möjlighet att välja det tema som intresserar dig mest. Huvudsyftet med workshoppen är att fördjupa dina kunskaper om de Globala målen och komplexiteten i att verka för en hållbar utveckling. Workshoppen är väldigt praktiskt och du kommer att arbeta tillsammans med andra deltagare i mindre grupper, och därmed också få möjlighet att knyta nya kontakter.

SDG impact assesment tool är ett gratis online-verktyg som visualiserar påverkan av en aktivitet, organisation eller innovation, baserat på självutvärdering. Verktyget har tagits fram av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV vid Chalmers och Göteborgs universitet i samarbete med SDSN Northern Europe och forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Läs mer här

Bekräftade medverkanden 4/11

Gabriel Wikström
Nationell Agenda 2030-samordnare
Helena L Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen
Albert Askeljung
Projektledare på UNDP:s nordiska kontor
Stuart Templar
Hållbarhetschef Volvo Cars
Fredrika Klarén
Hållbarhetschef Polestar/ordförande Agenda 2030 i Väst
Kristina Körnung
Utvecklare på samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Jan Pettersson
Föreståndare, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Christel Cederberg
Biträdande professor, Chalmers
Robin Kalmendal
Regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Nardono Nimpuno
Innovationsledare Innovatum
Christina Rydebrink
Sverigechef Essity
Jonas Larsson
Universitetslektor, Högskolan i Borås
Erik Valvring
Innovationsstrateg Högskolan i Borås/Science Park Borås
Marcus Nyström
VD Lokalproducerat i Väst
Sophia Kaså
Moderator/Katalysator
Felicia Lundberg
Projektledare XV Production
Göran Henriksson
Samhällsmedicinsk rådgivare Västra Götalandsregionen
Olle Lundberg
Professor Stocksholms universitet och ledamot för Jämlikhetskommissionen
Daniel Fyhr
Säkerhetssamordnare Tranemo kommun
Anna Nyman-Holgersson Folkhälsostrateg
Lysekils kommun

Sanna Lannesjö
Integrationsstrateg
Lysekils kommun