Följ med till Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling

Från och med den första januari är Agenda 2030 i Väst upplöst, men alla vi som arbetar och engagerar oss för en hållbar värld finns såklart kvar och fortsätter vårt arbete på många olika håll. Den erfarenhet och kunskap om samverkan och att stimulera partnerskap som upparbetats inom Agenda 2030 i Väst (och ännu tidigare inom GAME) bär vi alla med oss tillsammans. Mycket av den erfarenheten och kunskapen kommer också bäras vidare av den nya samverkansarenan Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling.

Wexsus är en ny organisation som grundats av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan väst i nära samarbete med Västra Götalandsregionen, för att bland annat facilitera samverkan och skapa partnerskap för hållbar utveckling mellan akademin i Västsverige och andra samhällsaktörer för att stärka förmågan och kapaciteten att ställa om till ett hållbart samhälle.

Fortsätt hålla kontakten

Wexsus kommer fortsätta arbetet med att lyfta aktuella frågor inom hållbar utveckling och verka för partnerskap och samverkan. Därför vill vi bjuda in dig till att följa med oss till Wexsus så vi kan fortsätta hålla kontakten med varandra.

Om du vill veta mer om Wexsus kan du besöka webben, höra av dig om du har frågor och anmäl dig gärna till utskick från Wexsus.

Besök Wexsus på webben

Prenumerera på utskick från Wexsus

Kontakta Wexsus