Agenda 2030 i Väst når allt fler

2020 var ett utmanande år på många sätt, inte minst för våra förutsättningar att nå de Globala målen. En positiv sidoeffekt av omställningen till digitala möten är dock att vi lyckades nå fler med våra event. I vår verksamhetsberättelse kan du ta del av några av guldkornen från året som gick.

425 personer (totalt 550 anmälda) från 200 olika organisationer deltog på något av Agenda 2030 i Västs events under 2020. Av
totalt antal anmälda kom 29% från näringsliv, 37% från offentlig sektor, 19 % från akademi och 13% från idéburen sektor och
3% annan. Detta innebär en ökning jämfört med 2019 då vi engagerade knappt 350 personer från ca 150 olika organisationer. Dessutom ökade vi antalet mottagare av vår nyhetsbrev med 55% till totalt 927 personer.

För mer information om våra aktiviteter under 2020, ladda ner vår verksamhetsberättelse nedan.

För mer information om Agenda 2030 i Västs vision, organisation, arbetsområden samt hur du kan engagera dig, läs mer här.