Save the date 4-5 november: Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst

Varmt välkommen till årets konferens med Agenda 2030 i Väst 4-5 november som arrangeras helt digitalt under två halvdagar. Även om förutsättningarna är annorlunda tummar vi inte på kvalitén utan bjuder på ett fullspäckat program med inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar och workshoppar.

Det råder inga tvivel om att pandemin har försvårat för våra möjligheter att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Men kriser kan också innebära en unik möjlighet för förändring. Redan nu ser vi hur krisen gett upphov till ny förståelse, nya incitament och nya argument för behovet av att ställa om till ett mer resilient och hållbart samhälle. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst tar vi avstamp i några av dessa lärdomar och riktar in oss hur vi på bästa sätt drar nytta av dessa i vårt fortsatta arbete.

Med oss för att fylla dagen med innehåll har vi som vanligt en bred polett av talare från såväl näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. Bekräftade talare för årets konferens är bland annat Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare, Kristina Körnung, utvecklare på enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Västra Götalands, Helena Lundborg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen, Albert Askeljung, projektledare på UNDP:s nordiska kontor och Stuart Templar, hållbarhetschef på Volvo Cars. Mer information om talare uppdateras regelbundet nedan.

Under konferensens andra dag får du som vill en möjlighet att fördjupa dina kunskaper tillsammans med andra deltagare i någon av de worskhoppar vi erbjuder som en del av konferensen. En annan nyhet för i år, som möjliggörs av att konferensen blir digital, är att vi under delar av dag 1 bjuder på tre parallella sessioner där du får möjlighet att välja det spår du är mest intresserad av. För mer information om talare och upplägg, se nedan.

Preliminärt upplägg 4/11

8-11.00 Presentationer och gruppdiskussioner
11.00-12.15 Tematiska sessioner och summering

Preliminärt upplägg 5/11

13-16.00 Workshoppar och avslut

Bekräftade talare 4/11

Gabriel WIkström
Nationell Agenda 2030-samordnare
Helena N Nilsson
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen
Alberg Askeljung
Projektledare på UNDP:s nordiska kontor
Stuart Templar
Hållbarhetschef Volvo Cars

Fredrika Klarén
Hållbarhetschef Polestar/ordförande Agenda 2030 i Väst
Kristina Körnung
Utvecklare på enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen i Västra Götalands
Jan Pettersson
Föreståndare Göteborgs centrum för hållbar utveckling