Forumträff om hållbar konsumtion 26/11

Leder satsningar på cirkulär ekonomi till hållbar konsumtion

Cirkulär ekonomi har hittills i hög grad handlat om produktionen och erbjudandet av produkter och tjänster.  Men kommer egentligen satsningarna på cirkulär ekonomi att leda till en mer hållbar konsumtion, och vad krävs i så fall? Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om hållbar konsumtion i samarbete med Högskolan i Borås och Science Park Borås, med stöd av Circular Hub.

Det här är forumträffen är för dig som vill diskutera, ifrågasätta och utbyta erfarenheter om hur vi individer kommer in i den cirkulära ekonomin. Under förmiddagen finns en bred representation för näringsliv, akademi, ideell- och offentlig sektor med. Vår privata konsumtion står i fokus och vi frågar oss om satsningar på en cirkulär ekonomi leder till en hållbar konsumtion och bidrar till de nå de Globala målen?  

Anmäl dig senast söndag 21/11 om du vill vara säker på att det finns fika till dig på plats. Du kan också delta i Zoom, och då är sista anmälningsdag 24/11. Alla som anmäler sig kommer få tillgång till Zoom-länk. 

Program

9.15-9.30 Kaffe och registrering

9.30-9.35 Hej och välkommen
Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg Högskolan i Borås och fysisk moderator
Fredrika Klarén, Hållbarhetschef Polestar och ordförande Agenda 2030 i Väst

(Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst är digital värd/moderator)

9.35- 10.05 Ett globalt perspektiv på hållbar konsumtion
Anders Wijkman, samhällsdebattör med lång erfarenhet av ideell sektor och politik

10.05-10.15 Miljörörelsen syn på hållbar konsumtion
Eva Eiderström, Chef Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen

10.15-10.20 Kort paus

10.20-10.30 Så ser vi som företag på hållbar konsumtion
Oskar Knubbe, Grundare och affärsutvecklare Vindpinad

10.30-10.40 Ett systemkritiskt perspektiv på cirkulär ekonomi
Gabriella Wulf, Forskare vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås

10.40-10.50 Klimat 2030:s arbete med ett regionalt konsumtionsmål
Lise Nordin, Klimatsamordnare Västra Götalandsregionen, och Svante Sjöstedt, Klimat- och energistrateg Länsstyrelsen Västra Götalands län

10.50-12.00 Parallella workshoppar

Workshop 1: Cirkulär omställning i Västsverige 

Medverkande:

  • Josefine Cataldo, Projektledare för Cirkulär kommun, Science Park Borås
  • Hanna Martin, Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs Universitet
  • Roman Martin, Föreståndare för Centrum för Regional analys Göteborgs Universitet

Workshop 2: Hur ska den hållbara producenten och konsumenten mötas på marknaden? 

Medverkande: 

  • Fredrika Klarén Hållbarhetschef Polestar 
  • Birgitta Losman, Hållbarhetsstrateg, Science Park Borås vid Högskolan i Borås
  • Adrian Zethraeus, Projektledare Science Park Borås
  • Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

Tid: Fredag den 26:e november kl 9.30-12.00

Plats: DO-Tank Center, Science Park Borås, Skaraborgsvägen 3, Borås samt Zoom