Nyhetsarkiv

Logotyp Wexsus - Västsveriges nexus för hållbar utveckling

Följ med till Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling

2024-01-25
Från och med den första januari är Agenda 2030 i Väst upplöst, men alla vi som arbetar och engagerar oss för en hållbar värld finns såklart kvar och fortsätter vårt arbete på många olika håll. Den erfarenhet och kunskap om samverkan och att stimulera partnerskap som upparbetats inom Agenda 2030 i Väst (och ännu tidigare […]
Färgglada luftballonger på blå himmel.

Omställningsverkstad för framtidens Västra Götaland

2023-08-28
Välkommen till en medborgar- och näringslivsdialog om framtidens Västra Götaland! Arbetet med omställningen till ett mer hållbart samhälle gör ständigt framsteg och öppnar upp för nya möjligheter. Men mer behöver göras. Vill du vara med och forma en mer hållbar framtid för Västra Götaland? Då är detta event för dig! Agenda 2030 i Väst och […]
Ett barn håller händerna framför ögonen som en kikare.

Agenda 2030 i Väst Årskonferens 2023 – Tillbaka till framtiden

2023-06-28
Välkommen till Agenda 2030 i Västs årskonferens 2023 som arrangeras i samarbete med Science Park Borås vid Högskolan i Borås på DoTank Center 8-9 november. I år sätter vi fokus på berättelserna om framtiden och testar ett nytt tillvägagångsätt. Tillsammans med experter på medskapande metoder lär vi oss hitta vår gemensamma kunskap, kompetens och kreativitet. […]
Ett barn blåser såpbubblor.

Forumträff: Renare luft och mindre buller i en klimatsmart stad?

2023-06-27
Hur kan arbete för godare luftkvalitet och ljudnivå i staden gynna vår hälsa och samtidigt begränsa klimatförändringarna? Varmt välkommen till årets sista forumträff med Agenda 2030 i Väst som denna gång arrangeras i samarbete med Gothenburg Air and Climate Network (GAC) och IVL Svenska miljöinstitutet. Under forumträffen presenteras bland annat färska resultat från projektet Kartläggning […]
Ett plakat med budskapet "Act Now"

Demokrati och hållbarhet i en tid av digital osäkerhet

2023-04-20
Konferens med fokus på desinformation och dess konsekvenser för demokrati och hållbar utveckling samlade samhällsaktörer från flera sektorer på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arrangörerna Agenda 2030 i Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Reväst och Win Win Gothenburg Sustainability Award skapade en engagerande och inspirerande mötesplats för att utbyta kunskap och diskutera lösningar. Dagen erbjöd bland annat […]
Gem sammansatta i en kedja

Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor i fokus på årets första forumträff

2023-03-21
På 2023 års första forumträff i mars var HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus och tillsammans tog vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst 2022

2022-11-22
Ett stort tack till alla er som deltog den 22 och 23 november då Glokala Sverige, CSR Västsverige och Agenda 2030 i Väst anordnade två dagar med fokus på Agenda 2030!

Integration i arbetslivet

2022-10-20
Den 20 oktober hölls forumträffen Integration i arbetslivet i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission. Runt 100 personer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och idéburen sektor medverkade på plats på DO-tank i Borås och digitalt.

Hållbar akvakultur

2022-06-10
Med ett 60-tal deltagare från offentlig sektor, näringsliv, ideella föreningar och akademi var det fullsatt i Svinns restauranglokal den 10 juni när forumträffen Hållbar akvakultur drog igång. Syftet med forumträffen var att sammanföra såväl talare som deltagare från olika sektorer för att ge ett brett perspektiv på temat. Med inspirerande talare, en aktiv publik med många bra och intressanta frågor och workshop skapades ett dynamiskt möte. Finalisterna för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award offentliggjordes även under träffen.

Vision 2025: Mer fokus på att göra än att diskutera om att göra

2022-03-22
Vilka behov finns bland aktörer i Västsverige i arbetet med de Globala målen samt var, och på vilket sätt, kan vår verksamhet ha störst effekt? Det var frågorna som diskuterades under Agenda 2030 i Västs digitala forumträff: Vision 2025.

Leder satsningar på cirkulär ekonomi till hållbar konsumtion?

2021-11-26
Den 26:e november bjöd vi in till forumträff om hållbar konsumtion i samarbete med Högskolan i Borås och Science Park Borås. Träffen sändes från den kreativa arenan DO-tank Center med en mindre publik på plats och resten deltog på Zoom. Frågan vi ställde oss var huruvida satsningar på cirkulär ekonomi leder till en hållbar konsumtion.

Ingen lämnades utanför på årets konferens

2021-10-19
Ca 50 personer i publiken och knappt 100 på Zoom deltog på den årliga konferensen med Agenda 2030 i Väst som arrangerades under två halvdagar 19-20 Oktober, med fokus på ett Västsverige där ingen lämnas utanför.

Barn och ungas inflytande i genomförandet av de Globala målen 30/9

2021-09-30
Den 30 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds.

Gabriel Wikström “Pandemin har lyft mentala spärrar för att tänka oss en annan värld”

2021-03-18
Hur har arbetet med de Globala målen påverkats av pandemin och hur kan Sverige påskynda genomförandet av Agenda 2030? Det var temat för den nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikströms presentation på vår årliga konferens 2020. Nu kan du ta del av hela hans föreläsning här.

Visselblåsare hyllades på Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption

2021-04-21
Deltagarna fick bland annat lära sig om hur korruption försvårar för genomförandet av Globala målen samt om korruptionens utbredning och komplexitet. Dessutom fick de vara med när den isländska visselblåsaren Jóhannes Stefánsson annonserades som mottagare av WIN WIN Award 2021.

Agenda 2030 i Väst når allt fler

2021-01-29
2020 var ett utmanande år på många sätt, inte minst för våra förutsättningar att nå de Globala målen. En positiv sidoeffekt av omställningen till digitala möten är dock att vi lyckades nå fler med våra event. I vår verksamhetsberättelse kan du ta del av några av guldkornen från året som gick.

Intervjuer från konferensen 2020, och presentation av Gabriel Wikström

2020-11-04
Den 4-5 november arrangerade Agenda 2030 i Väst sin årliga konferens för 2020, i helt digitalt format. Nu kan du ta del av intervjuer med några av talarna, samt Gabriel Wikströms presentation.

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

2020-10-08
Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Stort intresse för forumträff om biologisk mångfald

2020-05-28
Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet - vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så löd rubriken för vår forumträff som lockade nästan 90 personer, den 28 maj.
Talare på seminariet (från vänster): Johan Holmén (Chalmers), Lina K Wiles (Berendsen) och Anna Karin Jönbrink (AFRY)

Hållbar tillväxt – är det möjligt?

2020-03-11
Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Den 3 mars arrangerade Agenda 2030 i Väst ett seminarium som lockade drygt 50 representanter från näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor.

Välkommen till 2030vast.se

2020-02-28
Varmt välkommen till vår nya hemsida 2030vast.se. Förutom ny kostym byter vi nu också namn från GAME till Agenda 2030 i Väst.

Stort engagemang för skogen på höstens första forumträff

2020-09-18
Drygt 70 personer deltog på Agenda 2030 i Väst forumträff om "Skogens värde i ett förändrat klimat" den 9:e september

Nyfiken på vår verksamhet 2019?

2020-02-25
I verksamhetsberättelsen för 2019 har vi sammanfattat de viktigaste aktiviteterna och resulteten under året.

Stort intresse för att bygga upp lokala symbiosnätverk

2020-10-15
Under våren 2020 inleddes en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas, under ledning av RISE. Nu går projektet vidare och söker fortsatt finansiering.

Teman och datum klara för forumträffar 2020

2020-02-27
Varmt välkommen till årets forumträffar med Agenda 2030 i Väst. Årets teman är skogens roll i ett förändrat klimat, biologisk mångfald samt boendesegregation.

“Den regionala nivån behöver höras mer”

2019-09-05
I juli 2019 deltog Rebecka Hallén Jorquera, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), i New York. En lärdom är att Agenda 2030 i Väst har mycket att bidra med i att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell som global nivå, skriver Rebecka i sin […]

Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

2019-11-01
I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.

Fullsatt konferens med Agenda 2030 i Väst

2019-12-12
140 representanter från akademin, offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samlandes på Science Park i Skövde den 20 november för 2019 års konferens med Agenda 2030 i Väst.

Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

2019-10-31
Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Den 20 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om socialt byggande.

Innovationer för minskat matsvinn

2019-05-28
Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

2019-04-09
Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april. Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på […]

Mobilitet som tjänst och autonoma fordon

2018-11-27
Den 27 november var det fullsatt premiär för forumträff med Agenda 2030 i Väst, arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

GAME-dagen 2018

2018-11-06
GAME-dagen 2018 fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategi-arbete.

GAME-dagen 2017

2017-10-18
Inspiration, hopp och energi är de tre ord som bäst beskriver det samlade intrycket från deltagarna på 2017-års GAME-dag.