Nyhetsarkiv

Nu kan du ta del av intervjuer med några av talarna på årets konferens

2020-11-04
Den 4-5 november arrangerade Agenda 2030 i Väst sin årliga konferens för 2020, i helt digitalt format. Nu kan du ta del av intervjuer med några av talarna.

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

2020-10-08
Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Stort intresse för forumträff om biologisk mångfald

2020-05-28
Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet - vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så löd rubriken för vår forumträff som lockade nästan 90 personer, den 28 maj.
Talare på seminariet (från vänster): Johan Holmén (Chalmers), Lina K Wiles (Berendsen) och Anna Karin Jönbrink (AFRY)

Hållbar tillväxt – är det möjligt?

2020-03-11
Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Den 3 mars arrangerade Agenda 2030 i Väst ett seminarium som lockade drygt 50 representanter från näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor.

Välkommen till 2030vast.se

2020-02-28
Varmt välkommen till vår nya hemsida 2030vast.se. Förutom ny kostym byter vi nu också namn från GAME till Agenda 2030 i Väst.

Stort engagemang för skogen på höstens första forumträff

2020-09-18
Drygt 70 personer deltog på Agenda 2030 i Väst forumträff om "Skogens värde i ett förändrat klimat" den 9:e september

Nyfiken på vår verksamhet 2019?

2020-02-25
I verksamhetsberättelsen för 2019 har vi sammanfattat de viktigaste aktiviteterna och resulteten under året.

Slutseminarium om projekt kring industriell symbios

2020-10-15
Under våren 2020 inleddes en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas, under ledning av RISE. Den 15:e oktober arrangeras ett slutseminarium som Agenda 2030 i Väst står värd för.

Teman och datum klara för forumträffar 2020

2020-02-27
Varmt välkommen till årets forumträffar med Agenda 2030 i Väst. Årets teman är skogens roll i ett förändrat klimat, biologisk mångfald samt boendesegregation.

”Den regionala nivån behöver höras mer”

2019-09-05
I juli 2019 deltog Rebecka Hallén Jorquera, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), i New York. En lärdom är att Agenda 2030 i Väst har mycket att bidra med i att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell som global nivå, skriver Rebecka i sin […]

Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

2019-11-01
I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.

Fullsatt konferens med Agenda 2030 i Väst

2019-12-12
140 representanter från akademin, offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samlandes på Science Park i Skövde den 20 november för 2019 års konferens med Agenda 2030 i Väst.

Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

2019-10-31
Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Den 20 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om socialt byggande.

Innovationer för minskat matsvinn

2019-05-28
Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

2019-04-09
Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april. Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på […]

Mobilitet som tjänst och autonoma fordon

2018-11-27
Den 27 november var det fullsatt premiär för forumträff med Agenda 2030 i Väst, arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

GAME-dagen 2018

2018-11-06
GAME-dagen 2018 fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategi-arbete.

GAME-dagen 2017

2017-10-18
Inspiration, hopp och energi är de tre ord som bäst beskriver det samlade intrycket från deltagarna på 2017-års GAME-dag.