Nyhetsarkiv

Agenda 2030 i Väst forumträff: Ett samhälle – lika villkor

2020-10-08
Hur uppnår vi ett mer jämlikt samhälle där människor kan leva och bo under goda villkor i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling?

Save the date 4-5 november: Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst

2020-11-04
Med anledning av pandemin kommer årets konferens att arrangeras digitalt under två dagar 4-5 november. Konferensen skulle ursprungligen ha varit en del av CSR Expo-mässan som nu flyttas fram till våren 2021.

Stort intresse för forumträff om biologisk mångfald

2020-05-28
Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet - vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så löd rubriken för vår forumträff som lockade nästan 90 personer, den 28 maj.
Talare på seminariet (från vänster): Johan Holmén (Chalmers), Lina K Wiles (Berendsen) och Anna Karin Jönbrink (AFRY)

Hållbar tillväxt – är det möjligt?

2020-03-11
Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Den 3 mars arrangerade Agenda 2030 i Väst ett seminarium som lockade drygt 50 representanter från näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor.

Välkommen till 2030vast.se

2020-02-28
Varmt välkommen till vår nya hemsida 2030vast.se. Förutom ny kostym byter vi nu också namn från GAME till Agenda 2030 i Väst.

Stort engagemang för skogen på höstens första forumträff

2020-09-18
Drygt 70 personer deltog på Agenda 2030 i Väst forumträff om "Skogens värde i ett förändrat klimat" den 9:e september

Nyfiken på vår verksamhet 2019?

2020-02-25
I verksamhetsberättelsen för 2019 har vi sammanfattat de viktigaste aktiviteterna och resulteten under året.

Hur kan en västsvensk plattform för industriell symbios se ut?

2020-02-26
Under 2018 deltog Agenda 2030 i Väst som medarrangör i en regional konferens i Smögen på temat Industriell symbios. Nu inleds en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas.

Teman och datum klara för forumträffar 2020

2020-02-27
Varmt välkommen till årets forumträffar med Agenda 2030 i Väst. Årets teman är skogens roll i ett förändrat klimat, biologisk mångfald samt boendesegregation.

”Den regionala nivån behöver höras mer”

2019-09-05
I juli 2019 deltog Rebecka Hallén Jorquera, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), i New York. En lärdom är att Agenda 2030 i Väst har mycket att bidra med i att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell som global nivå, skriver Rebecka i sin […]

Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

2019-11-01
I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.

Fullsatt konferens med Agenda 2030 i Väst

2019-12-12
140 representanter från akademin, offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samlandes på Science Park i Skövde den 20 november för 2019 års konferens med Agenda 2030 i Väst.

Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

2019-10-31
Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Den 20 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om socialt byggande.

Innovationer för minskat matsvinn

2019-05-28
Den 28 maj samlades engagerade representanter ifrån dagligvaruhandel, restauranger, akademi, offentlig sektor och ideella föreningar på YesBox i Gamlestan för att spåna på lösningar för hur vi förebygger matsvinn

Framtidens konsumtionsmönster engagerar

2019-04-09
Hur främjar vi konsumtionsmönster som bidrar till de Globala målen? Det var temat när knappt 40 personer från näringsliv, akademi, offentlig och idé-buren sektor träffades för forumträff med Agenda 2030 i Väst på Do Tank Center i Borås 9 april. Det är inte alla som går igång på hållbarhet, men de kanske går igång på […]

Mobilitet som tjänst och autonoma fordon

2018-11-27
Den 27 november var det fullsatt premiär för forumträff med Agenda 2030 i Väst, arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

GAME-dagen 2018

2018-11-06
GAME-dagen 2018 fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategi-arbete.

GAME-dagen 2017

2017-10-18
Inspiration, hopp och energi är de tre ord som bäst beskriver det samlade intrycket från deltagarna på 2017-års GAME-dag.