137 personer samlades i Skövde den 20 november för Agenda 2030 i Väst årliga konferens.

Nyfiken på vår verksamhet 2019?

2019 inleddes arbetet med att förverkliga den treåriga strategi för Agenda 2030 i Väst som antogs i december 2018. I verksamhetsberättelsen för 2019 har vi sammanfattat de viktigaste aktiviteterna och resulteten under året.

Under 2019 deltog runt 300 personer från 147 olika organisation som representerar akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor i våra forumträffar och den årliga konferensen. Vi utvecklade också vår närvaro i sociala medier och ökade antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev med 50%. För mer information om verksamheten, ladda ner verksamhetsberättelsen och vår strategi nedan.

Ladda ner verksamhetsberättelsen

Ladda ner Agenda 2030 i Väst strategi 2019-2021