Hur kan en västsvensk plattform för industriell symbios se ut?

Under 2018 deltog Agenda 2030 i Väst som medarrangör i en regional konferens i Smögen på temat Industriell symbios. Många nyskapande idéer kom upp, och ur en uppföljande workshop formades en arbetsgrupp med RISE (Research Institutes of Sweden) i spetsen. Nu inleds en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas.  

Projektet ska mynna ut i en ansökan för att starta upp en regional plattform och är möjligt tack vare finansiering från Västra Götalandsregionen. Konkret innebär detta bland annat att genomföra en workshop med berörda intressenter, samt göra omvärldsbevakning för att samla kunskap om liknande existerande initiativ.

Den 15:e oktober arrangeras ett slutseminarium som Agenda 2030 i Väst kommer att bjuda in till.

Vill du ha mer information, engagera dig i utvecklingen av denna västsvenska plattform eller har tips på möjliga intressenter? 
Kontakta projektledare Rickard Fornell på RISE: rickard.fornell(at)ri.se