Talare på seminariet (från vänster): Johan Holmén (Chalmers), Lina K Wiles (Berendsen) och Anna Karin Jönbrink (AFRY)

Hållbar tillväxt – är det möjligt?

Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Den 3 mars arrangerade Agenda 2030 i Väst ett seminarium som lockade drygt 50 representanter från näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor.

Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Och hur ser affärsmodellerna för det ut? Är det möjligt att åstadkomma en hållbar tillväxt? Det var några av frågeställningarna som berördes på seminariet, som arrangerades i samarbete med Nätverket för hållbart näringsliv, NMC, den 3:e mars.

Först ut på talarlistan var Johan Holmén från Chalmers, som gav sina och forskningens perspektiv på vad en hållbar omställning innebär. Kärnan i Johans forskning är interdisciplinär metodutveckling, och deltagarna fick bland annat inblick i hur metoden backcasting kan guida en verksamhet för att svara på hållbarhetsutmaningarna. Ledorden i föreläsningen var transformation, integration och universalitet. Om hållbar tillväxt ska vara möjligt kräver det att vi ifrågasätter gamla system, att vi ser helheten och agerar mot konsekvenserna av vår tillväxt, och att vi enas om vilka (nya) värden som ska styra riktningen, menade Johan.

Anna Karin Jönbrink, sektionschef inom miljö och hållbarhet på AFRY, tog vid efter Johan och gav konkreta exempel ifrån verkligheten på när en hållbar tillväxt visar sig möjlig. Med hennes långa erfarenhet av arbete inom ekodesign och utveckling av cirkulära affärsmodeller uppmanade hon deltagarna att ställa sig frågan – vilken nytta är det vi vill att tillväxten ska skapa? Vi kan ta hjälp av värdekedjor, logistik, och digitalisering för att fortsätta utveckla hållbara metoder, men målet i sig måste ändå vara den nytta vi vill åstadkomma, menade Anna Karin.

”Anyone who thinks you can have infinitive growth on a finite planet is either a madmen or an economist”. Så inleddes föreläsningen av dagens sista talare – Lina K Wiles, hållbarhetschef på textilserviceföretaget Berendsen. Verksamheten startades för över 70 år sedan men deras cirkulära hyrlösningar har aldrig varit mer på tapeten är nu. Lina tryckte hårt på hur tillväxt inte kan vara knuten till resursutnyttjande om den ska vara hållbar, och delade med sig av av företagets långa erfarenhet och insikter i hur man kan kombinera resurseffektivitet och värdeskapande. För att hållbar tillväxt ska vara möjlig menade Lina att vi i första hand måste tänka upplevelse, funktion och kvalitet.

Som avslutning på seminariet fick deltagarna ställa frågor och talarna sammanfattade sina viktigaste budskap. Trots olika ingångar tycktes de eniga om att hållbar tillväxt inte är möjlig om vi bygger den på vår nuvarande förståelse av tillväxt, det vill säga en linjär och resursineffektiv sådan. Ska vi lyckas måste vi våga tänka nytt och tänka om, fasa ut det gamla ohållbara samtidigt som vi bygger vidare på det vi redan gör bra. Dessutom kräver en hållbar tillväxt att vi är öppna för ny typ av samverkan.  

Ladda ner presentationerna från träffen