Gabriel Wikström “Pandemin har lyft mentala spärrar för att tänka oss en annan värld”

Hur har arbetet med de Globala målen påverkats av pandemin och hur kan Sverige påskynda genomförandet av Agenda 2030? Det var temat för den nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikströms presentation på vår årliga konferens 2020. Nu kan du ta del av hela hans föreläsning här.

“Vi har alla praktiska möjligheter att genomföra Agendan”. “Det som fortfarande gör att Agenda 2030-arbetet inte lyfter är avsaknaden av politisk vilja”. I budskapet från Sveriges samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström, som gavs på Agenda 2030 i Västs årliga konferens i November, framförs både hopp och en frustration över att det händer för lite. På den hoppfulla sidan nämner Gabriel en utveckling där pandemin bidragit till nya sätt att prata om politik och vad som är möjligt att genomföra, samt ett nytt tryck på att vi ska gå i Agenda 2030-riktning. “Pandemin har lyft mentala spärrar för att tänka oss en annan värld och se nya möjligheter” menar han.

Samtidigt uttrycker Gabriel en frustration över hur snabbt partipolitiken i Sverige halkade tillbaka i exakt de positioner och diskussioner som man var i innan pandemin startade, när smittoläget gick ner under hösten. “Man pratade bara gängkriminilitet och symptomlindring, inte hur man skulle kunna komma till roten av de samhällsproblem vi ser idag” säger Gabriel.

I sitt anförande lyfter Gabriel Wikström också betydelsen av kommuner som vågar gå före och sätter hållbar utveckling i centrum för beslutsfattandet, genom att exempelvis utforma budget och långsiktiga planer utifrån Agenda 2030. “Sådana kommuner är motorer i Agenda 2030-arbetet” menar Gabriel. Vilka dessa kommuner är som faktiskt går före var han dock mer försiktig med att säga, men några svar ger han till slut.

Här kan du ta del av hela Gabriels presentation. Filmen är textad, men du kan behöva aktivera det själv för att se detta (klicka på knappen CC – Closed Captions).

Inspelat på Agenda 2030 i Väst årliga konferens, 2020

Läs mer om Agenda 2030 i Väst årliga konferens