Forumträff med Agenda 2030 i Väst: Antikorruption som förutsättning för att nå de Globala målen

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om anti-korruption, i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, onsdag den 21 april.

Som deltagare kommer du få lära dig mer om hur korruption påverkar våra förutsättningar att nå de Globala målen, ta del av konkreta exempel av hur korruption kan motverkas samt vara med och diskutera hur vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra kan bidra i arbetet.

På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainablity Award offentliggöras. Priset delas årligen ut ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat anti-korruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren.

Vi kommer även att bjuda in experter från akademi, näringsliv, offentlig och idéburen sektor för att dela med sig av sina historier av att arbeta med antikorruption. Har du själv särskild kunskap eller relevanta erfarenheter att dela med dig av – kontakta oss gärna. Ett viktig del av forumträffen kommer vara fördjupade samtal i mindre grupper, där du får utbyta kunskap och idéer med andra. 

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum som syftar till att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.  På våra forumträffar bjuder vi in till kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman.
www.2030vast.se

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett av världens främsta internationella hållbarhetspriser som uppmärksammar och inspirerar till strategiskt arbete för hållbar utveckling, från lokal till global nivå. Priset har delats ut i Göteborg sedan år 2000. 
winwingothenburgaward.com

Plats: Mötet arrangeras digitalt i verktyget Zoom (ingen särskild programvara behövs). Instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till alla anmälda per e-post senast dagen innan träffen.  
Tid:  Onsdag 21 april kl 9:00-11:00 (samt mingel 11.00-11.30)