Forumträff med Agenda 2030 i Väst: Antikorruption som förutsättning för att nå de Globala målen

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om antikorruption, i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, onsdag den 21 april.

Hur påverkar korruption våra förutsättningar att nå de Globala målen? Hur kan den motverkas? Och hur kan vi som enskilda aktörer och i samverkan med andra bidra i antikorruptionsarbetet? Det är några av frågeställningarna som diskuteras på denna forumträff.  På träffen kommer årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award att offentliggöras. Priset delas årligen ut till ett banbrytande initiativ för hållbar utveckling och har i år temat antikorruption. Utöver äran utdelas en prissumma på en miljon kronor. Vid offentliggörandet finns möjlighet att ställa frågor direkt till den ännu hemliga pristagaren.

Ett stor del av forumträffen kommer utgöras av parallella gruppsamtal med olika teman, där varje grupp introduceras av en inbjuden sakkunnig. 

Inledningstalare

  • Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM), om hur antikorruption relaterar till de Globala målen.
  • Lotta Rydström, Exekutivsekreterare för Transparency International Sverige, om det globala arbetet med att bekämpa korruption.

Sakkunniga för gruppsamtal

  • Genus och korruption: Hur frågor kring män och kvinnor hänger samman med korruptionens utövare och offer. Aksel Sundström, Docent i statsvetenskap på Göteborgs Universitet
  • Förutsättningar för en effektiv och legitim visselblåsarfunktion. In-Anna Knutsdotter, Interncontroller på Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
  • Att bekämpa finansiell brottslighet – ekonomisk transparens och penningtvätt. Linda Hedvall, Chef för Group Compliance Monitoring på SEB
  • Överenskommelser mellan näringsliv och offentlig sektor för att stävja korruption. Ann Sofi Agnevik, Förbundsjurist och Cecilia Bergling, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
  • Kan nya teknologier, såsom blockchain, bygga ökad tillit och transparens i en leverantörskedja? Henrik Olsson, Head of operations practice, PwC Sverige.
  • Sverige i världen – en exportör av korruption? Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige.
  • Hayaat Ibrahim, Tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Program

8.45 Registrering & tech check

9.00 Välkommen och incheckning
Rebecka Jorquera, verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst och Nathalie Bödtker Lund, verksamhetschef WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

9.10 Inledningstalare
Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM)
Lotta Rydström, Exekutivsekreterare, Transparency International Sverige

9.30 Pitch inför gruppsamtal och val av grupp

9.50 Fikapaus

10.00 Gruppsamtal med sakkunniga

10.35 Presentation av årets mottagare av WIN WIN Award

10.55 Tack och hej

11.00-11.30 Eftermingel för de som vill

Plats: Mötet arrangeras digitalt i verktyget Zoom (ingen särskild programvara behövs). Instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till alla anmälda per e-post senast dagen innan träffen.  
Tid:  Onsdag 21 april kl 9:00-11:00 (samt mingel 11.00-11.30)