“Den regionala nivån behöver höras mer”

I juli 2019 deltog Rebecka Hallén Jorquera, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), i New York. En lärdom är att Agenda 2030 i Väst har mycket att bidra med i att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell som global nivå, skriver Rebecka i sin rapport från mötet.

Under HLPF i juli 2019 samlades över 2000 deltagare under 8 dagar, med över 90 ministrar, viceministrar och ministernivåtjänstemän. 47 länder lämnade sina Voluntary National Reviews, varav 40 för första gången. Årets tema för HLPF var ”Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” och sex av de Globala målen granskades, mål 4: God utbildning för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen och mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Det återkommande temat som har hörts genom de flesta sessioner är att vi är off track, om vi fortsätter så här kommer vi inte nå de Globala målen. Däremot har det också lyfts att de utvecklade länderna inte är lika mycket off track som utvecklingsländerna, varför det genom åtagandet om att inte lämna någon bakom är viktigt att säkerställa att finansiering når utvecklingsländerna så de inte lämnas bakom. Olagliga flöden av pengar och en kvalitativ skattehantering lyfts som två viktiga verktyg för att styra pengar rätt. Budskapet om att vi är off track har hörts från alla typer av aktörer. Många har också pratat om vikten av att gå från ord till handling, och om vikten av att vi nu måste stå upp för de åtaganden vi har gjort.

Återkommande under HLPF har också varit att många aktörer har lyft vikten av den lokala och regionala nivån, det är där genomförandet av målen kommer ske. I detta krävs samverkan för att säkerställa att ingen lämnas bakom, vi kan inte längre jobba i silos. I Västsverige är vi väl riggade för att arbeta med målen i och med vårt gemensamma samverkansforum Agenda 2030 i Väst.

Det jag verkligen tar med mig från deltagandet vid HLPF är att trots att den lokala och regionala nivån ständigt pekas ut som avgörande i genomförandet så är den inte speciellt synlig på den globala nivån. Och tittar man på hur den svenska delegationen var sammansatt så fanns endast en representant för den lokala och regionala nivån, och ännu sämre representation blir det om man tittar på den geografiska spridningen av deltagare. Här har vi mycket att bidra med inom Agenda 2030 i Väst, att göra den lokala och regionala nivån hörd på såväl nationell nivå som global nivå.

Rebecka Hallén Jorquera

(Rebecka deltog i Stakeholder Group of Persons with Disabilities, som ledsagare för World Blind Union.)

Rebecka intervjuar Gunnar Köhlin, forskare på Göteborgs Universitet och del av den Svenska delegationen i New York

Mer om HLPF

Uppföljningen av Globala målen sker årligen i juli vid FN:s högkvarter i New York under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). HLPF arrangeras genom fyraårscykler. 2019 markerar slutet på den första cykeln och mycket fokus har därför lagts i år på att utvärdera hur arbetet genom HLPF fungerar. Medlemsstaterna pratar om en ”HLPF review” medan civilsamhället pratar om en ”HLPF reform”. Detta innebär att civilsamhället önskar se en mer radikal förändring av HLPF än vad medlemsstaterna önskar. Det finns dock en oro hos en del medlemsstater att om HLPF förändras för radikalt kommer arbetet att urlakas.

2019 är ett speciellt år eftersom det är det sista året i den första cykeln. Det innebär att det under årets HLPF inte fördes fram någon politisk deklaration, denna kommer istället föras fram under SDG summit i september i samband med den 74:e sessionen av General Assembly. Förhandlingarna för denna leddes av H.E. Ms. Sheila Gweneth Carey, Permanent Representative of Bahamas to the United Nations, och H.E. Mr. Olof Skoog, Permanent Representative of Sweden to the United Nations, för vilken förhandlingarna avslutades veckan innan HLPF. SDG Summit kommer också uppmana såväl regeringar som alla övriga aktörer att öka sina handlingar i stöd för implementering av Globala målen, och de kan registrera sina åtaganden online. Läs mer

UN TV kan du se opening ceremony och general debates, HLPF pågick mellan 9 juli och 18 juli.